• Bokmål
 • English

Nettstedskart

SAMBA

SAMBA

Avdelingen SAMBA har omfattende teoretisk og praktisk kompetanse innen feltene statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse. Som en av Europas største og mest kompetente grupper innen anvendt statistikk og statistisk-matematisk modellering dekker vi et bredt spekter av metoder. Å velge riktige metoder til ulike problemer er dermed en av våre sterke sider. Mange beregninger er beheftet med usikkerhet og nøyaktig beregning av denne størrelsen er en viktig spesialitet.

Forskningsområder


Siste 5 vitenskapelige artikler

  Zhao, Hao; Waldeland, Anders U.; Serrano, Dany Rueda; Tygel, Martin; Iversen, Einar. Time-migration velocity estimation using Fréchet derivatives based on nonlinear kinematic migration/demigration solvers. Studia Geophysica et Geodaetica (ISSN 0039-3169). 64 doi: 10.1007/s11200-019-1172-0. 2020.

  Gilbert, Andrew David; Holden, Marit; Eikvil, Line; Aase, Svein Arne; Samset, Eigil; Mcleod, Kristin. Automated Left Ventricle Dimension Measurement in 2D Cardiac Ultrasound via an Anatomically Meaningful CNN Approach. In: Smart Ultrasound Imaging and Perinatal, Preterm and Paediatric Image Analysis. (ISBN 978-3-030-32874-0). pp 29-37. 2019.

  Trier, Øivind Due; Cowley, David C.; Waldeland, Anders Ueland. Using deep neural networks on airborne laser scanning data: results from a case study of semi-automatic mapping of archaeological topography on Arran, Scotland. Archaeological Prospection (ISSN 1075-2196). 26(2) pp 165-175. doi: 10.1002/arp.1731. 2019.

  Wickstrøm, Kristoffer Knutsen; Kampffmeyer, Michael C.; Jenssen, Robert. Uncertainty and interpretability in convolutional neural networks for semantic segmentation of colorectal polyps. Medical Image Analysis (ISSN 1361-8415). doi: 10.1016/j.media.2019.101619. 2019.

  Hubin, Aliaksandr; Storvik, Geir Olve; Grini, Paul Eivind; Butenko, Melinka Alonso. Bayesian binomial regression model with a latent Gaussian field for analysis of epigenetic data. In: Proceedings of Computer Data Analysis and Modeling: Stochastics and Data Science 2019. Belarusian State University Press. (ISBN 978-985-566-811-5). pp 167-171. doi: 123456789/233357. 2019.

Publikasjoner i 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, tidligere år
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR