• Bokmål
 • English

Nettstedskart

SAMBA

SAMBA

Avdelingen SAMBA har omfattende teoretisk og praktisk kompetanse innen feltene statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse. Som en av Europas største og mest kompetente grupper innen anvendt statistikk og statistisk-matematisk modellering dekker vi et bredt spekter av metoder. Å velge riktige metoder til ulike problemer er dermed en av våre sterke sider. Mange beregninger er beheftet med usikkerhet og nøyaktig beregning av denne størrelsen er en viktig spesialitet.

Forskningsområder


Siste 5 vitenskapelige artikler

  Andrade Mancisidor, Rogelio; Kampffmeyer, Michael; Aas, Kjersti; Jenssen, Robert. Learning latent representations of bank customers with the Variational Autoencoder. Expert systems with applications (ISSN 0957-4174). doi: 10.1016/j.eswa.2020.114020. 2020.

  Kampffmeyer, Michael; Aas, Kjersti; Jenssen, Robert. Learning latent representations of bank customers with the Variational Autoencoder. Expert systems with applications (ISSN 0957-4174). doi: 10.1016/j.eswa.2020.114020. 2020.

  Liu, Qinghui; Kampffmeyer, Michael; Jenssen, Robert; Salberg, Arnt Børre. Multi-View Self-Constructing Graph Convolutional Networks With Adaptive Class Weighting Loss for Semantic Segmentation. In: IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops 2020. (ISBN 978-1-7281-9360-1). pp 199-205. doi: 10.1109/CVPRW50498.2020.00030. 2020.

  Andrade Mancisidor, Rogelio; Kampffmeyer, Michael; Aas, Kjersti; Jenssen, Robert. Deep generative models for reject inference in credit scoring. Knowledge-Based Systems (ISSN 0950-7051). 196 doi: 10.1016/j.knosys.2020.105758. 2020.

  Ordonez, Alba; Eikvil, Line; Salberg, Arnt-Børre; Harbitz, Alf; Murray, Sean Meling; Kampffmeyer, Michael. Explaining decisions of deep neural networks used for fish age prediction. PLOS ONE (ISSN 1932-6203). 15(6) doi: 10.1371/journal.pone.0235013. 2020.

Publikasjoner i 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, tidligere år
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR