• Bokmål
 • English

Nettstedskart

SAMBA

SAMBA

Avdelingen SAMBA har omfattende teoretisk og praktisk kompetanse innen feltene statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse. Som en av Europas største og mest kompetente grupper innen anvendt statistikk og statistisk-matematisk modellering dekker vi et bredt spekter av metoder. Å velge riktige metoder til ulike problemer er dermed en av våre sterke sider. Mange beregninger er beheftet med usikkerhet og nøyaktig beregning av denne størrelsen er en viktig spesialitet.

Forskningsområder


Siste 5 vitenskapelige artikler

  Lison, Pierre; Barnes, Jeremy; Hubin, Aliaksandr; Touileb, Samia. Named Entity Recognition without Labelled Data: A Weak Supervision Approach. In: Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. (ISBN 978-1-952148-25-5). pp 1518-1533. 2020.

  Hubin, Aliaksandr; Storvik, Geir Olve; Frommlet, Florian. Rejoinder for the discussion of the paper "A Novel Algorithmic Approach to Bayesian Logic Regression". Bayesian Analysis (ISSN 1936-0975). 15(1) pp 312-333. 2020.

  Hubin, Aliaksandr; Storvik, Geir Olve; Grini, Paul Eivind; Butenko, Melinka Alonso. A Bayesian Binomial Regression Model with Latent Gaussian Processes for Modelling DNA Methylation. Austrian Journal of Statistics (ISSN 1026-597X). 49(4) pp 46-56. doi: https://doi.org/10.17713/ajs.v49i4.1124. 2020.

  Jullum, Martin; Løland, Anders; Huseby, Ragnar Bang; Ånonsen, Geir; Lorentzen, Johannes P. Detecting money laundering transactions with machine learning. Journal of Money Laundering Control (ISSN 1368-5201). 23(1) pp 173-186. doi: 10.1108/JMLC-07-2019-0055. 2020. Full-text 

  Haug, Ola; Thorarinsdottir, Thordis Linda; Sørbye, Sigrunn Holbek; Franzke, Christian L.E.. Spatial trend analysis of gridded temperature data at varying spatial scales. Advances in Statistical Climatology, Meteorology and Oceanography (ASCMO) (ISSN 2364-3579). 6(1) pp 1-12. doi: 10.5194/ascmo-6-1-2020. 2020.

Publikasjoner i 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, tidligere år
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR