• Bokmål
 • English

Nettstedskart

SAMBA

SAMBA

Avdelingen SAMBA har omfattende teoretisk og praktisk kompetanse innen feltene statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse. Som en av Europas største og mest kompetente grupper innen anvendt statistikk og statistisk-matematisk modellering dekker vi et bredt spekter av metoder. Å velge riktige metoder til ulike problemer er dermed en av våre sterke sider. Mange beregninger er beheftet med usikkerhet og nøyaktig beregning av denne størrelsen er en viktig spesialitet.

Forskningsområder


Siste 5 vitenskapelige artikler

  Guttorp, Peter; Nancy, Garcia; Guillerme, Ludwig. Interacting cluster point process model for epidermal nerve fibers. Spatial Statistics (ISSN 2211-6753). 35 2020.

  Liu, Qinghui; Kampffmeyer, Michael; Jenssen, Robert; Salberg, Arnt Børre. Dense Dilated Convolutions Merging Network for Land Cover Classification. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (ISSN 0196-2892). doi: 10.1109/TGRS.2020.2976658. 2020.

  Brautaset, Olav; Waldeland, Anders Ueland; Johnsen, Espen; Malde, Ketil; Eikvil, Line; Salberg, Arnt-Børre; Handegard, Nils Olav. Acoustic classification in multifrequency echosounder data using deep convolutional neural networks. ICES Journal of Marine Science (ISSN 1054-3139). doi: 10.1093/icesjms/fsz235. 2020.

  Otneim, Håkon; Jullum, Martin; Tjøstheim, Dag Bjarne. Pairwise local Fisher and naive Bayes: Improving two standard discriminants. Journal of Econometrics (ISSN 0304-4076). doi: 10.1016/j.jeconom.2020.01.019. 2020.

  Gautvik, Kaare M; Günther, Clara-Cecilie; Prijatelj, Vid; Medina-Gomez, Carolina; Shevroja, Enisa; Leila, Heidary Rad; Yazdani, Mazyar; Lindalen, Einar; Valland, Haldor; Gautvik, Vigdis T; Olstad, Ole Kristoffer; Holden, Marit; Rivadeneira, Fernando; Utheim, Tor Paaske; Reppe, Sjur. Distinct subsets of non-coding RNAs are strongly associated with BMD and fracture, studied in weight-bearing and non-weight-bearing human bone. Journal of Bone and Mineral Research (ISSN 0884-0431). 2020.

Publikasjoner i 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, tidligere år
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR