• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Prosjektrapport med interessante og overraskende funn ferdigstilt

Prosjektrapport med interessante og overraskende funn ferdigstilt

Vi har ferdigstilt den endelige prosjektrapporten. Som utdrag av interessante og delvis overraskende funn kan vi nevne det følgende: Undersøkelsen viser at de fleste bedriftene kjenner til DTL og forskriften om universell utforming av IKT. Alle sier at de sjekker om deres programvare er kompatibel med de vanligste nettleserne, 9 av 10 oppgir at de bruker sjekklister, og et flertall nevner at de tester om programvaren oppfyller WCAG. Når det gjelder hjelpemidler svarer 6 av 10 at de har testet med JAWS, men ellers viser undersøkelsen at det er liten oppmerksomhet på hjelpemidler. Det er få som selv gjennomfører brukertester. Dette kan forklares med at disse bedriftene i liten grad har direkte kontakt med respondentene, altså de som faktisk er brukerne og ikke bare de som administrerer undersøkelsene. På spørsmålet Er det noen av deres kunder som gjennomfører undersøkelser hvor deltakere har funksjonsnedsettelser? svarer 4 av 10 ja. De andre 6 svarte nei eller ”i utgangspunktet ikke”. Forøvrig tyder svarene på at tilgjengelighet og universell utforming primært oppfattes som mål framfor en prosess.

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR