• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Hvem vinner kommunevalget?

Hvem vinner kommunevalget?

Forskere ved Norsk Regnsentral har laget en statistisk modell for det norske kommunevalget i 2015.

Modellen er basert på historiske nasjonale og lokale meningsmålinger for kommunevalgene i 2007 og 2011 og gir en prognose for valgresultatet i Oslo, Bergen og Trondheim, samt på landsbasis. Prognosen er et veid gjennomsnitt av mange justerte meningsmålinger fra flere institutter. Fra modellen beregner vi hvor stor sannsynligheten er for flertall for ulike partikonstellasjoner i de ulike byene.

Valgresultatet for hele landet sammenliknet med NRs prognose

Valgresultat for hele landet sammenliknet med NRs prognose. De stiplede linjene viser nå valgresultatet, mens kryssene er NRs prognose.

Valgresultatet for Oslo sammenliknet med NRs prognose

Valgresultatet for Oslo sammenliknet med NRs prognose.  De stiplede linjene viser nå valgresultatet, mens kryssene er NRs prognose.

Valgresultatet for Bergen sammenliknet med NRs prognose

Valgresultatet for Bergen sammenliknet med NRs prognose.  De stiplede linjene viser nå valgresultatet, mens kryssene er NRs prognose.

 

Valgresultatet for Trondheim sammenliknet med NRs prognose

Valgresultatet for Trondheim sammenliknet med NRs prognose. De stiplede linjene viser nå valgresultatet, mens kryssene er NRs prognose.

 

Prognose for kommunevalget i Trondheim pr 6. september

Prognose for kommunevalget i Trondheim pr 6. september

Se innslaget på DBTV hvor Clara-Cecilie Günther forklarer figuren over.

Prognose for kommunevalget i Bergen pr 3. september

Prognose for kommunevalget i Bergen pr 3. september

Se innslaget på DBTV hvor Anders Løland forklarer figuren over.

Prognose for kommunevalget i Oslo pr 31. august

Prognose for kommunevalget i Oslo pr. 31.08.2015.

Se innslaget på DBTV hvor Clara-Cecilie Günther forklarer figuren over.

 

Prognose for valget på landsbasis pr. 31. august

Prognose 31.08.2015

Se innslaget på DBTV hvor Anders Løland forklarer figuren over.

 

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR