• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Norsk Regnesentrals masterpris innen matematikk og IKT 2015

Norsk Regnesentrals masterpris innen matematikk og IKT 2015

NRs masterpris innen matematikk og informatikk ved NTNU 2015

Norsk Regnesentral (NR) innstiftet i 2009 en pris for beste masteroppgave i matematikk og informatikk ved NTNU.

Benjamin Bjørnseth og André TeiglandUnder IMEs prisutdeling 9. mars 2016 ble NRs masterpris for beste masteroppgave innen matematikk og informatikk for studieåret 2014/2015 ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet delt ut. Prisen består av et diplom og 25 000 NOK. Prisen i år gikk til Benjamin Andreassen Bjørnseth for masteroppgaven ”Enabling Research on Energy-Efficient System Software Using the SHMAC Infrastructure”. Han utførte sitt ­arbeid ved ­Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap.

Årets jury bestod av professor Øyvind Bakke, IMF, første­amanuensis  Magnus Jahre, førsteamanuensis Hallvard Trætteberg, IDI, og ­professor Sverre Smalø, IMF.

Juryens begrunnelse for tildelingen:

Four master theses were nominated for the 2015 prize. They were all excellent, and this made the task difficult for the jury. However, one of the theses were significantly broader than the others and spanned a number of distinct research fields.

In particular, the thesis covered a broad range of topics within ­computer science and electronics including synthesis for Application ­Specific ­Integrated Circuits (ASICs) and Field Programmable Gate ­Arrays ­(FPGAs), digital design, computer architecture and operating systems.
The thesis that will receive the 2015 award makes two main ­contributions. First, it presents an energy estimation framework that enables creating energy consumption models for computing ­systems from an implementation in a hardware description language. In ­addition, the thesis presents an FPGA implementation of this framework that enables online estimation of the energy consumption of an ASIC realization with no execution time overhead.

Second, the thesis enables multi-core support for the SHMAC ­computing system research infrastructure in the experimental Barrelfish operating system. A paper describing the energy estimation framework will be presented at the renowned conference for Design Automation and Test in Europe on the 16th of March, 2016.

The jury has therefore unanimously decided to award the Norwegian Computing Center prize for the best master thesis within Computer Science and Mathematics to Benjamin Bjørnseth for the thesis ”Enabling Research on Energy-Efficient System Software Using the SHMAC Infrastructure”.

Benjamin Andreassen Bjørnseth er nå PhD-student ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU.

Miniintervju med prisvinnner Benjamin Andreassen Bjørnseth

1) NRs masterpris blir delt ut for syvende gang i år. Hvordan føles det å være en av prisvinnerne?

Det er svært hyggelig å motta en slik pris. Jeg føler jeg gjorde mitt absolutt beste under arbeidet med denne oppgaven, og det er derfor tilfredsstillende å få anerkjennelse for å ha gjort et godt stykke arbeid.

2) Kan du fortelle litt om deg og oppgaven du vant prisen for?

Jeg er stipendiat ved institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI). Jeg er tatt opp gjennom IME-fakultetets integrerte ph.d.-program, som går ut på at man gjennomfører siste året av et masterprogram på 50 % deltid samtidig som man begynner på et ph.d.-program. Oppgaven ble gjennomført som del av forskningsprosjektet SHMAC (http://www.ntnu.edu/ime/eecs/shmac), del av IME-fakultets forskningsfyrtårn EECS (http://www.ntnu.edu/ime/eecs).

I prosjektet bygger vi et verktøy som gjør det enklere å forske på konstruksjon og bruk av heterogene prosessorarkitekturer (prosessorer med forskjellige typer beregningsenheter). En viktig årsak for å forske på heterogene prosessorarkitekturer er at disse har potensialet for høy energieffektivitet, hvis konstruert rett og kontrollert rett av operativsystemet. Vi hadde imidlertid ingen måte å evaluere energieffektivitet på, og ingen fullstendige operativsystem å eksperimentere med. I masteroppgaven min fylte jeg disse to manglene i verktøyet ved å utvikle støtte for å estimere energieffektivitet, og ved å få et operativsystem til å kjøre på prosessorene vi lager.

3) Hva tenker du om oppgaven nå når du er ferdig i forhold til da du begynte arbeidet?

Da jeg startet på oppgaven, var det uklart for oss i hvilken grad det kom til å være mulig å få energiestimering som var kompatibel med forskningverktøyet. Det er derfor gøy å nå ha lært og demonstrert at dette lar seg gjøre, på en måte som tilfredsstiller alt jeg på forhånd kunne håpet på. Sett i forhold til mine forventninger ved starten, vil jeg kalle arbeidet en suksess.

4) Hva gjør du nå, i og med du er ferdig med masteren din?

Jeg jobber videre med en doktorgrad, dog innen en annen retning (kompilatorteknologi for å automatisk kunne utnytte parallelle prosessorer).

5) NR legger ikke føringer på hva prispengene skal brukes til. Har du bestemt deg for hva du vil bruke prispengene til?

Nei, det har jeg ikke. De vil antakeligvis finansiere litt ferie på et tidspunkt :-)

 

NRs masterpris innen matematikk og informatikk ved Universitetet i Oslo 2015

Norsk Regnesentral (NR) innstiftet i 2009 en pris for beste masteroppgave i matematikk og informatikk ved UiO, og den ble i år utdelt for masteroppgaver levert høsten 2014/våren 2015. I år ble prisen delt mellom Claus Børnich (informatikk) og Jonas Irgens Kylling (matematikk).

Claus Børnich og Lars Holden

Komiteens begrunnelse for tildelingen

Komiteen for NRs pris til beste masteroppgave i matematikk og informatikk for høsten 2014 og våren 2015, bestående av Ørnulf Borgan (leder), Arne Maus (nestleder), Fritz Albregtsen og Geir Ellingsrud har gått grundig gjennom de nominerte arbeidene, og har fattet følgende enstemmige beslutning:

NRs masterpris for 2014-2015 deles mellom Claus Børnich og Jonas Irgens Kylling

Claus Børnich får prisen for masteroppgaven «Galaxy Portal: Cross-platform app development and dissemination».

Masteroppgaven til Claus Børnich omhandler utviklingen av en «cross-platform»-app som utgjør et nyttig grensesnitt fra smartelefoner og nettbrett for et bioinformatisk system som heter Galaxy. Galaxy er et open sourc- system som brukes daglig av tusenvis av forskere over hele verden. Børnich har i sitt masterarbeid på en fremragende måte taklet en lang rekke tekniske og praktisk utfordringer fram til en app som i dag er tilgjengelig på iTunes og Google play.

I en felles omtale av Børnichs masteroppgave konkluderer sensor og veileder førsteamanuensis Geir Kjetil Sandve med at:

«The student has from a task that initially was of limited scope and complexity managed to critically evaluate alternative approaches, develop a working solution, resolve challenges associated with full public dissemination of the solution, and write a scientific paper that will likely be published in a good journal.»

Lars Holden og Jonas I. KyllingJonas Irgens Kylling får prisen for masteroppgaven «Hermitian K-theory of Finite Fields via the Motivic Adams Spectral Sequence». Veileder var professor Paul Arne Østvær.

Masteroppgaven til Jonas Irgens Kylling er et studium avsåkalt «Hermitisk K-teorifor endelige kropper». Algebraisk K-teori er et internasjonalt blomstrende felt innen algebraisk topologi som har dype sammenhenger med tallteori, homotopiteori og algebraisk geometri. Det er et felt med mange meget sterke internasjonale aktører. Kyllings masteroppgave er en glitrende prestasjon i et svært krevendefelt.

I sin omtale av Kyllings masteroppgave uttaler sensor blant annet:

«Jonas' work is remarkable because these computations require an extraordinary technical mastership and are extremely difficult. Despite his young age and his lack of experience, Jonas was able to perform these computations in a very short amount of time. During the years I spent as a researcher and lecturer at Harvard University, the University of Münster and NTNU Trondheim, I had the pleasure to meet, supervise and interact with many talented students. In my opinion, even among the excellent math students at Harvard University, Jonas would be among the very best students, and his Master Thesis would have been outstanding.»

Miniintervju med Claus Børnich

1) NRs masterpris blir delt ut for syvende gang i år. Hvordan føles det å være en av prisvinnerne?

Veldig morro. Jeg setter stor pris på at min veileder Geir Kjetil Sandve synes oppgaven var god nok til å bli nominert, og det er en fantastisk følelse å bli plukket ut som en av de beste av juryen. Det er kjempebra at NR etablerte en pris for faglig prestasjon. Jeg tror det er viktig for å vise at kunnskap, akademiske evner og hardt arbeid blir satt pris på og belønnet.

2) Kan du fortelle litt om deg og oppgaven du vant prisen for?

Oppgaven «Galaxy Portal: Cross-platform app development and dissemination» besto av å utvikle en app for å gi mobilvennlig tilgang til Galaxy-platformen som er en samling verktøy brukt for analyse i bioinformatikk. Oppgaven besto i utgangspunktet av å utvikle prototyper i flere rammeverk med forskjellige programmeringsspråk og deretter velge den beste løsningen for å raskt utvikle en app som kunne utgis på tvers av så mange mobilplatformer som mulig. Da det orginale målet til oppgaven ble oppnådd, ble oppgaven utvidet til og også innebefatte utgivelse av en vitenskapelig artikkel i Oxfords bioinformatikk journal. Det ble også gjort en god del arbeid med lisenseringsproblematikk for open source-software.

3) Hva tenker du om oppgaven nå når du er ferdig i forhold til da du begynte arbeidet?

Dette var en veldig spennende oppgave, hvor jeg fikk prøve flere nye teknologier og lære om app-utgivelse på iOS, Android og Windows. Det å utgi en open source-app under GPL-lisens var i seg selv en lærerik utfordring, der jeg fikk god bruk for tidligere kurs på universitetet i open source-distribusjon og lisensering. Det at oppgaven kom så langt at jeg fikk utgitt appen og jobbet videre på funksjonalitet etter tilbakemelding fra brukere, var veldig givende. Og å få skrive et manuskript for utgivelse i en anerkjent vitenskapelig journal sammen med flere erfarne professorer ved universetet og fra Galaxy-teamet i USA har gitt meg erfaringer og innsikt som jeg ikke kunne drømt om da jeg startet oppgaven.

4) Hva gjør du nå, i og med du er ferdig med masteren din?

Jeg jobber nå som utvikler hos Filmweb i Oslo, hvor vi stadig tar i bruk nye teknologier for å lage moderne løsninger i blandt annet .net og javascript.

5) NR legger ikke føringer på hva prispengene skal brukes til. Har du bestemt deg for hva du vil bruke prispengene til?

De kommer godt med til å betale ned litt ekstra på lån nå som renta er lav, men jeg skal vel også bruke noe til å oppgradere PCn.

Miniintervju med Jonas Irgens Kylling

1) NRs masterpris blir delt ut for syvende gang i år. Hvordan føles det å være en av prisvinnerne?

Det er en stor anerkjennelse av det arbeidet jeg har gjort. Jeg vet at det var mange andre dyktige kandidater, og det er en ære å bli valgt ut blant de. Jeg er også stolt av å være en av prisvinnerne, det er mange flinke tidligere prisvinnere.

2) Kan du fortelle litt om deg og oppgaven du vant prisen for?

Jeg er 22 år gammel og kommer fra Ålesund. Jeg har en Bachelor og en Master i matematikk, begge fra UiO. Jeg har lenge interessert meg for matematikk. I masteroppgaven gjennomførte jeg en utregning av Hermitisk K-teori av endelige kropper. Dette gjorde jeg ved hjelp av et verktøy som kalles for den motiviske Adams spektralsekvensen. I oppgaven gikk jeg gjennom den nødvendige teorien og informasjonen som må være kjent for å kunne bruke spektralsekvensen, før jeg anvendte spektralsekvensen på tilfellene jeg var interessert i, Hermitisk K-teori av endelige kropper.

3) Hva tenker du om oppgaven nå når du er ferdig i forhold til da du begynte arbeidet?

Da jeg begynte hadde jeg ikke fullstendig oversikt over feltet og var usikker på hvor langt jeg ville komme. Totalt sett er jeg veldig fornøyd med resultatet, selv om det selvfølgelig er noe som kunne vært bedre. Jeg har nå fått en mye bedre oversikt over fagfeltet, og ser frem til å jobbe videre med det. Samtidig har jeg lært mye om meg selv og hva jeg kan og ikke kan.

4) Hva gjør du nå, i og med du er ferdig med masteren din?

Jeg har nettopp begynt på en doktorgrad i matematikk ved Universitet i Oslo og stortrives med det. Jeg jobber med problemstillinger innenfor samme fagområde som masteroppgaven, og Paul Arne Østvær vil fortsette som veileder.

5) NR legger ikke føringer på hva prispengene skal brukes til. Har du bestemt deg for hva du vil bruke prispengene til?

For øyeblikket har jeg alt jeg trenger og kommer til å spare dem.

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR