• Bokmål
  • English

Nettstedskart

SAMBAs ledelse

SAMBAs ledelse

Fra venstre: Magne Aldrin, Kjersti Aas, André Teigland, Line Eikvil, Anders Løland, Rune Solberg og Thordis L. Thorarinsdottir.André Teigland (nummer 3 fra venstre), forskningssjef SAMBA og ass. direktør NR.

Kjersti Aas (nummer 2 fra venstre), ass. forskningssjef. Nestleder. Markeds- og fagansvar for Bank, finans, forsikring og råvaremarkeder.

Anders Løland (nummer 3 fra høyre), ass. forskningssjef, Ansvar for helhetlig kompetanseutvikling. Markeds- og fagansvar for Teknologi, industri og forvaltning.

Rune Solberg (nummer 2 fra høyre), seksjonssjef. Markeds-, fag- og personalansvar for Jordobservasjon.

Line Eikvil (nummer 4 fra venstre), sjefsforsker. Markeds- og fagansvar for Bildeanalyse og maskinlæring.

Magne Aldrin (nummer 1 fra venstre), sjefsforsker. Markeds- og fagansvar for Marin og helse.

Thordis L. Thorarinsdottir (nummer 1 fra høyre), sjefsforsker. Markeds- og fagansvar for  Klima og miljø.

 

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR