• Bokmål
  • English

Nettstedskart

SAMBAs ledelse

SAMBAs ledelse

André Teigland (foran, i midten), forskningssjef SAMBA og ass. direktør NR.

Kjersti Aas (foran, til høyre), ass. forskningssjef. Nestleder. Markeds- og fagansvar for Bank, finans, forsikring og råvaremarkeder.

Anders Løland (foran, til venstre), ass. forskningssjef, Ansvar for helhetlig kompetanseutvikling. Markeds- og fagansvar for Teknologi, industri og forvaltning.

Rune Solberg (bak, til venstre), seksjonssjef. Markeds-, fag- og personalansvar for Jordobservasjon.

Magne Aldrin (bak, til høyre), sjefsforsker. Markeds- og fagansvar for Klima, marin, miljø og helse.

Line Eikvil (bak, i midten), sjefsforsker. Markeds- og fagansvar for Bildeanalyse og mønstergjenkjenning.

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR