• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Ny forsker i SAMBA

Ny forsker i SAMBA

Martin Jullum1. desember begynte Martin Jullum som forsker i forskningsavdelingen SAMBA.

Martin Jullum leverte i desember 2015 sin doktorgradsavhandling i statistikk ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo, med finansiering fra Senteret for forskningsdrevet innovasjon Statistics for Innovation. I sitt doktorgradsarbeid har han utviklet ny metodikk for å velge mellom parametriske og ikke-parametriske statistiske modeller, samt et metodisk rammeverk for Bayesiansk geofysisk inversjon.

Ved NR vil Martin arbeide med blant annet utvikling av metodikk for avdekking av svindel gjennom instituttets nye senter for forskningsdrevet innovasjon Big Insight og Bayesiansk modellvalg for punktprosessmodeller.

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR