• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Disputas: Olav Nikolai Breivik

Disputas: Olav Nikolai Breivik

16. desember 2016 forsvarte NRs forsker Olav Nikolai Breivik sin PhD-avhandling "Bayesian spatio-temporal hierarchical modeling: Bycatch in the Barents Sea shrimp fishery and North Atlantic windiness" ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.

 Doktor Olav Nikolai Breivik sammen med bedømmelseskomiteen: Fra venstre Ingelin Steinsland, NTNU, Olav Nikolai Breivik, Anders Nielsen, Danmarks Tekniske Universitet og Nils Lid Hjort, UiO. Veilederne har vært Ida Scheel, Bent Natvig, Arne Huseby og Geir Storvik, alle tilknyttet Matematisk institutt, Universitet i Oslo.

Sammendrag

I avhandlingen utvikles en modell for bifangst, som per tid blir implementert som et brukerverktøy for Overvåkningstjenesten Nord for kostnadseffektiv regulering av rekefisket i Barentshavet. Trålerfiske etter reker i Barentshavet foregår på havbunnen på 200 meter og dypere. I dette fisket blir yngel av kommersielle fiskearter: torsk, uer, hyse og blåkveite tatt som bifangst. Denne fisken dør typisk av trykkforskjellen på vei opp til overflaten, og blir ikke gjort nytte av. Rekefisket blir kontinuerlig regulert, og hvis det er forventet stor innblanding av bifangst blir området stengt for fisket. En utfordring for reguleringen er dermed å forstå når det er for mye bifangst.  

I avhandlingen utvikler vi Bayesianske rom-tid-modell for bifangst av torsk og uer i rekefisket i Barentshavet. Avhandlingen viser sterke indikasjoner på at modellen produserer troverdige prediksjoner av bifangst med usikkerhet, og på grunnlag av dette implementeres modellen nå som et verktøy for Overvåkningstjeneste Nord. Det er rimelig at versjoner av modellen kan bli brukt for regulering av andre fiskerier og av annen type bifangst.

En prosedyre for predikering av historisk total kommersiell bifangst er og utviklet. Forståelse av antall yngel drept av rekefiske er viktig for å ha innsikt i rekefiskets påvirkning på de aktuelle fiskeartene.

Les mer på Matematisk institutts sider.

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR