• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Appen Appetitus er nå tilgjengelig i App Store

Appen Appetitus er nå tilgjengelig i App Store

Bildet viser fra venstre Kathrine Myhre, Anne Moen og Kristin S. Fuglerud.

Applikasjonen Appetitus utvikles for å fremme matlyst hos eldre og forebygge underernæring. I tillegg til eldre selv, kan applikasjonen være et hjelpemiddel for pårørende og helsepersonell.

Nå er Appetitus tilgjengelig for nedlasting fra App Store. Det arbeides også for at Appetitus skal kunne lastes ned fra Google Play.

Utviklingen av Appetitus skjer i et regionalt, offentlig innovasjonsprosjekt, finansiert av Regionale Forskningsfond Hovedstaden (2015 – 2017). Samarbeidspartnere er Bærum kommune, Drammen kommune, Tvedestrand kommune, Oslo kommune, Oslo Medtech, Helsetelefonen AS og Universitetet i Oslo. Professor Anne Moen ved Universitetet i Oslo er prosjektleder.

Vi er nå inne i prosjektets siste år, og arbeider for spredning og kommersialisering av appen. Interesserte inviteres til å ta kontakt. 

Se også omtale på nettstedet til Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo.  

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR