• Bokmål
  • English

Nettstedskart

50-års jubileum for Simula, det første objektorienterte programmeringsspråket

50-års jubileum for Simula, det første objektorienterte programmeringsspråket

Programmeringsspråket Simula fyller 50 år i 2017, og det ble et jubileumsarrangement onsdag 27. september  i Ole-Johan Dahls hus, Universitetet i Oslo. 

Programmet bestod av avduking av en IEEE-plakett, foredrag av kjente internasjonale forskere innen programmeringsspråk med vekt på Simulas betydning og til slutt en paneldebatt om fremtiden til programmeringsspråkene.

Les mer om jubileumsmarkeringen på UiOs sider: Norges største forskningsbragd i IT runder 50

Simula var det første objektorienterte programmeringsspråket, og en forgjenger for språkene Smalltalk og C++ som igjen er forgjengere til en rekke objektorienterte språk, for eksempel Java. Simula introduserte egenskaper som objekter, klasser, subklasser, arv, virtuelle metoder, korutiner og diskret hendelsessimulering. Simula ble utviklet for simuleringer, og behovet innenfor det feltet dannet rammen for mange av aspektene ved objektorienterte programmeringsspråk i dag, inkludert virtuelle funksjoner. Simula ble utviklet i løpet av 1960-årene ved Norsk Regnesentral med Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard i spissen. (Kilde: Wikipedia)

Ole-Johan Dah og Kristen Nygaard

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR