• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Nye forskere ved SAMBA

Nye forskere ved SAMBA

Nå i høst har forskningsavdelingen SAMBA utvidet forskerstaben sin med ytterligere to, Anders U. Waldeland og Fredrik Lohne Aanes. 

Anders Ueland WaldelandAnders U. Waldeland har en MSc-grad i Informatikk fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i signalbehandling og bildeanalyse. Etter endt studium begynte han i en stipendiatstilling på Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo. Temaet for doktorgradsarbeidet er maskinlæring og bildeanalyse anvendt på seismiske data for forbedret bildekvalitet.

Ved NR vil Anders jobbe med jordobservasjon og bildeanalyse/maskinlæring anvendt på akustiske og naturlige bilder.

Fredrik Lohne Aanes er utdannet Sivilingeniør i Fysikk og matematikk fra NTNU, med spesialisering i statistikk. I masteroppgaven utførte han en styrkestudie. Egenskapene til hver av og forskjellene mellom tester av likhet av to uavhengige binomiske sannsynlighetsfordelinger ble studert. Ulike utvalgsstørrelser og signifikansnivåer ble benyttet.

Etter fullført studium jobbet Fredrik som statistiker ved Lånekassen. Her jobbet han med statistisk analyse.

Ved NR kommer Fredrik til å arbeide med statistisk analyse og maskinlæring, innen nye og tradisjonelle kundegrupper. 

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR