• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Nye forskere i SAMBA

Nye forskere i SAMBA

Seniorforsker Olav Brautaset. Foto: NR

På slutten av sommerferien har to nye forskere startet ved vår forskningsavdeling SAMBA (Avd. for statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse). 

Olav Brautaset har en mastergrad i matematikk fra NTNU, med spesialisering i algebraisk topologi. Etter endt utdannelse har han jobbet med risiko- og pålitelighetsanalyser i petroleumsindustrien i rådgivningsfirmaet Safetec Nordic. Han har siden videreutdannet seg med emner i statistikk, maskinlæring og bildeanalyse ved UiO.

Ved NR vil Olav jobbe med bildeanalyse og maskinlæring anvendt på akustiske signaler og naturlige bilder.

 

Forsker Jens Christian Wahl. Foto: NRJens Christian Wahl er nyutdannet aktuar fra Universitetet i Bergen. Mastergraden handlet om parameterestimering av multivariate stokastiske volatilitetsmodeller. De siste tre årene har han parallelt med studiene vært ansatt i en deltidsstilling hos forsikringsselskapet Tryg.

På NR vil Jens jobbe med utvikling av metodikk for risikostyring i bank, finans og forsikring.

 

 
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR