• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Tre nye forskere

Tre nye forskere

I begynnelsen av september begynte tre nye forskere i statistikk hos Norsk Regnesentral, Annabelle Redelmeier (SAMBA), Aliaksandr Hubin (SAMBA) og Jacob Skauvold (SAND).

Forsker Annabelle Redelmeier. Foto: NRAnnabelle Redelmeier er nylig uteksaminert fra McGill University i Montreal, Canada med en mastergrad i statistikk. I sin avhandling brukte hun teorien om ekstreme verdier til å modellere langvarige skader i en gruppe med artister fra Cirque du Soleil.

Ved NR vil hun bruke teknikker for maskinlæring til problemstillinger innen både økonomi og biostatistikk.

Forsker Aliaksandr Hubin. Foto: NR.Aliaksandr Hubin har en spesialistgrad med utmerkelse i anvendt matematikk fra det Hviterussiske Statlige Universitetet (BSU) og en mastergrad i industriell logistikk fra Høgskolen i Molde - Specialized University of Logistics (HiMolde). Videre har han en doktorgrad i statistikk ved Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo (UIO) under tilsyn av Geir Storvik. I sin doktorgradsavhandling spesialiserte Aliaksandr seg på bayesisk modellvalg, gjennomsnittlig og automatisk modellkonfigurasjon i ulike komplekse regresjonsmessige sammenhenger som spenner fra enkle lineære modeller til høyt ikke-lineære dype bayesiske regresjoner. Avhandlingen skal snart forsvares.

Ved NR skal Aliaksandr forske på prosjekter som involverer utviklingen av tilpasset statistisk metodikk i ulike applikasjoner.

Forsker Jacob Skauvold. Foto: NRJacob Skauvold fullførte en mastergrad i statistikk ved NTNU Trondheim i 2014. Temaet for masteroppgaven var parametrisk wavelet-estimering i forbindelse med seismisk inversjon. Siden har han vært doktorgradsstipendiat i statistikk ved samme institusjon. Avhandlingen ble levert i september 2018, og dreier seg om metoder for data-assimilering anvendt på prosessbaserte geologiske modeller.

Ved NR vil Jacob arbeide med stokastisk simulering og Bayesiansk inversjon anvendt på geologiske modeller, og særlig utvikling av nye stokastiske modeller for bergartsbeskrivelser.

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR