• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Nyheter

Siste nytt fra NR

NR news

 dagen@ifi 19. oktober 2017 ble Norsk Regnesentrals masterpris for beste masteroppgave innen matematikk og informatikk ved Universitetet i Oslo delt ut. I år ble prisen delt mellom Martine Birketvedt Eklund og Seline Tomt, begge Institutt for informatikk. Prisen består av et diplom og 25 000 NOK. Norsk Regnesentral gratulerer.

Nå i høst har forskningsavdelingen SAMBA utvidet forskerstaben sin med ytterligere to, Anders U. Waldeland og Fredrik Lohne Aanes. 

I løpet av sommeren har SAND utvidet avdelingen med tre forskere, Heidi Kjønsberg, Daniel Barker og Audun Sektnan.

Subscribe to NR news

NR i nettmedier

DNB hevder de aldri har skjult aksjefond i skapet - Aftenposten

DNBs forvaltere tenker så det «knaker og braker» til beste for kundene. Bankens advokat avviser påstanden om at fondskundene har fått...

Dataprogrammering: Et verdensspråk ble skapt i Oslo

Tusenvis av dataspråk er blitt lagd de siste femti årene – men knapt noen så epokegjørende som norske Simula fra 1967.

Tidligere statssekretær i Finansdepartementet skal vitne for DNB

Tidligere statsekretær Jon Gunnar Pedersen i Finansdepartementet står på vitnelisten i rettssaken, hvor Forbrukerrådet har stevnet DNB. -...

Forbrukerrådet tar DNB inn for retten. Mener banken skylder kunder 700 mill. kroner - Aftenposten

Mandag møter DNB og 180.000 kunder hverandre i retten. Spørsmålet er om fondskundene har betalt dyrt for noe de ikke har fått.

Jo da, miljøfartsgrensen virker | Høiskar, Tønnesen og Walker - Aftenposten

Og hadde alle som kjører i Oslo, uansett størrelse på kjøretøy, overholdt fartsgrensen, hadde tiltaket hatt enda større effekt.

Millionene som bygger sjømatnasjonen

Hundrevis av millioner fordeles uten anbud. Forskere håndplukkes, negative resultater blir forsøkt skjult og prosjekter går til forskere...

– Det er ingen skam å snu i denne saken

En masteroppgave fra NHH viser at miljøfartsgrenser i Oslo ikke har noen effekt.

Siste nytt fra prosjektene

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR