• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Nyheter

Siste nytt fra NR

NR news

Databasen over alle som har levd i Norge siden begynnelsen av 1800-tallet er populær.

- Vi inviterer til dugnad, alle som vil kan gå inn og registrere sin slekt, sier Lars Holden.

En ti år gammel artikkel om en statistisk modell er den mest siterte noensinne i bransjetidsskrift.

Norsk Regnesentral har blitt en del av Norwegian Open AI Lab.

Subscribe to NR news

NR i nettmedier

​Flying start for SeaBee

Forskningsrådet mottok 114 søknader om økonomisk støtte i utlysningen INFRASTRUKTUR. Et av prosjektene som får midler er Norsk institutt...

Steinar Holden: – Å skriva lærebøker og artiklar for Dagens Næringsliv har mange likskapar

Steinar Holden skriv både lærebøker for den vidaregåande skulen og artiklar for Dagens Næringsliv. – Ein må jobba mykje for å få det...

Slektsgranskning er blitt enklere med nytt register

Kirkebøker, dødsannonser og fengselsprotokoller er kilder for et nytt historisk befolkningsregister. Folk flest kan finne sine forfedre,...

Nytt dataverktøy skal spå luseutviklingen

Patogen lanserer et beslutningsstøtteverktøy som skal gi bedre fiskehelse.

Vil digitalisere jusstudentene

Jusstudentene Inge Sandstad Skrondal og Christiane Hunsbedt fikk bootcamp i programmering og gjorde all koding selv når de utviklet...

Forskere lager oversikt over alle avdøde nordmenn gjennom 200 år

Nå lages en omfattende database over alle som har levd i Norge siden begynnelsen av 1800-tallet. Den kan endre forskningen de neste hundre...

Vekker nytt liv i Simula-språket ved hjelp av Java

Ny kompilator utviklet av Simula-veteran.

Siste nytt fra prosjektene

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR