• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Nyheter

Siste nytt fra NR

NR news

- Det blir et ekstra sterkt fokus på innovasjon med forskning de neste årene 

Stillingen som sjef for anvendt forskning innen IKT er ledig, Åsmund Skomedal slutter.

«R» har blitt rikskjendis, og Solveig Engebretsen går i dybden på hvordan R blir til. 

Subscribe to NR news

NR i nettmedier

Seabee skal kartlegge kysten med sensorer og droner for 18 millioner kroner

Ved hjelp av droner, maskinlæring og skybasert datadelingsteknologi skal Seabee bygge en verktøykasse for forskning, overvåkning og ...

Drones to map the entire coast of Norway

The drones, with a bird’s eye view at 100 metres, can provide a much more detailed picture of the coast. SHARE YOUR SCIENCE: Gone might be ...

– Dette er områder hvor Norge kan ta en lederposisjon

Norwegian Center for Research-Based Artificial Intelligence Innovation (CRAI) åpner for et utstrakt samarbeid mellom næringsliv og akademia...

Ni tips til fagfellevurderinger

Fagfellevurderingene er det som skiller vitenskapelige tidsskrift fra sosiale medier, og for unge forskere kan de gi en kickstart eller ...

UiO blir vertskap for ett av 22 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon

Forskningsrådet investerer vel 2 milliarder kroner i nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). UiOs nye senter skal bidra med økt ...

Termisk avlusing øker dødeligheten ni ganger

For første gang har forskere tallfestet hvor mye behandlingen øker dødeligheten med.

Mye forskning – lite business

Departementene må i større grad ta ansvar for å skape innovasjonsorientert forskning. Norge ligger bak på helse og samferdsel, sier Sintef-...

Siste nytt fra prosjektene

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR