• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Nyheter

Siste nytt fra NR

NR news

Norsk Regnesentral vil daglig vurdere de ulike lagenes sjanser i fotball-VM 2018 ut fra en sannsynlighetsmodell.

Beregningene oppdateres fortløpende under mesterskapet på vm.nr.no.

I april begynte Carl-Inge C. Nilsen som seniorforsker ved forskningsavdelingen SAND.

Forskningsrådet har bevilget 200 mill. kroner til 13 IKT-forskningsprosjekter innenfor «Data og tjenester overalt». NR fikk to av prosjektene og er sentral bidragsyter i et tredje prosjekt.

«Seasonal Forecasting Engine» skal utvikle superværmelding og sesongvarsler ved hjelp av ny stordata-algoritme, «COGMAR» skal videreutvikle bildegjenkjenningmetoder for fisk med bruk av Deep Learning og «ALerT» skal utvikle et verktøy for bevisstgjøring om digital deling og personvern ved hjelp av Serious Games.

Subscribe to NR news

NR i nettmedier

Norge er en sinke

I kappløpet om kunstig intelligens (AI) har store deler av verden satt inn spurten. Norge sitter fortsatt i skobutikken, skriver Kjetil...

Eksamenskarakteren er helt avgjørende for elevene. Gjør vi nok for å sikre at den er rettferdig?

Avvikene er for store.

Lykkes vi med SFF-ene?

Kristian Gundersen reiser et viktig spørsmål om kunnskapsproduksjonen ved Sentre for fremragende forskning (SFF) i Morgenbladet 15. juni....

FORSKNING: Øker farten på oljeleting med bildeanalyse

Forbløffende godt samsvar mellom maskinenes og menneskers analyse av seismikkdata.

Tallknusernes dom: Dette laget gjentar ikke VM-bragden

Åge Hareides Danmark gis 0,6 prosent gullsjanse i Russland. Sjekk hvem som spås som verdensmester.

Fire års arbeid bak avansert prognoseverktøy

Uten den store regnekapasiteten i moderne datamaskiner kunne Patogen ikke klart å gjennomføre sine avanserte helseanalyser for...

Simula: Verden var ikke moden for den norske oppfinnelsen

Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard ga Norge et gedigent forsprang på 1960-tallet – om landet bare hadde visst å satse på en egen...

Siste nytt fra prosjektene

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR