• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Nyheter

Siste nytt fra NR

NR news

 dagen@ifi 19. oktober 2017 ble Norsk Regnesentrals masterpris for beste masteroppgave innen matematikk og informatikk ved Universitetet i Oslo delt ut. I år ble prisen delt mellom Martine Birketvedt Eklund og Seline Tomt, begge Institutt for informatikk. Prisen består av et diplom og 25 000 NOK. Norsk Regnesentral gratulerer.

Nå i høst har forskningsavdelingen SAMBA utvidet forskerstaben sin med ytterligere to, Anders U. Waldeland og Fredrik Lohne Aanes. 

I løpet av sommeren har SAND utvidet avdelingen med tre forskere, Heidi Kjønsberg, Daniel Barker og Audun Sektnan.

Subscribe to NR news

NR i nettmedier

– Sprer feilinformasjon om innvandring og kriminalitet

Forskere mener Innvandring- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sprer misvisende tall om innvandring og kriminalitet, melder NRK.

Kraftig kritikk av studie om hvorfor flere har diabetes 2 på Oslos østkant

Forskere kan ikke trekke slutningen at flere spisesteder med usunn mat og få treningssentre fører til mer diabetes 2 i Oslos østlige...

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid for...

Dataprogrammering: Et verdensspråk ble skapt i Oslo

Tusenvis av dataspråk er blitt lagd de siste femti årene – men knapt noen så epokegjørende som norske Simula fra 1967.

Har FHF også en annen side?

I denne typen kritisk journalistikk er det viktig at også leseren er kritisk og tenker på hva som ikke står i artikkelen. For mens...

DNB hevder de aldri har skjult aksjefond i skapet - Aftenposten

DNBs forvaltere tenker så det «knaker og braker» til beste for kundene. Bankens advokat avviser påstanden om at fondskundene har fått...

Tidligere statssekretær i Finansdepartementet skal vitne for DNB

Tidligere statsekretær Jon Gunnar Pedersen i Finansdepartementet står på vitnelisten i rettssaken, hvor Forbrukerrådet har stevnet DNB. -...

Siste nytt fra prosjektene

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR