• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

NR news

Sider

Norsk Regnesentrals statistikk- og bildeanalysemiljø inviterer til frokostseminar om BIA (Brukerstyrt innovasjonsarena) onsdag 21. november 2012 kl. 08:30-10:00 på NR.

Norsk Regnesentral (NR) innstiftet i 2009 en pris for beste masteroppgave i matematikk og informatikk ved NTNU. I år gikk prisen til Anne-Cecilie Haugstvedt for oppgaven «Accessing Cultural Heritage Resources on a Mobile Augmented Reality Platform» (veileder: John Krogstie, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap).

Ingrid Hobæk Haffs forsvarte sin avhandling Pair-copula constructions – an inferential perspective for graden ph.d. ved UiO 10. september 2012.

Norsk Regnesentral (NR) innstiftet i 2009 en pris for beste masteroppgave i matematikk og informatikk ved Universitetet i Oslo. I år gikk prisen til Kristina Rognlien Dahlog Eivind Stordal.

Sider

Subscribe to NR news
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR