• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

NR news

Sider

 

Eksempel av BCI maskinvare

Lær hvordan man kan bruker hjernen for å styre datamaskiner på BCI-Workshop hos NR.

Mandag 23. mars kan du lære mer om dette ved å delta på en workshop på NR. Workshop’en heter «Current and future applications of non-invasive and invasive BCIs» og holdes i samarbeid med det østerrikske firmaet g.tec. G.tec lager teknologi som gjør det mulig å registrere signaler fra hjernen og oversette dem til hendelser på en datamaskin.

Portrett Ivar Rummelhoff

Ivar Rummelhoff er ansatt ved Norsk Regnesentral som seniorforsker på forskningsavdelingen DART - Avdeling for anvendt forskning i IKT.

Gullfordeling
Alex Lenkoski

Alex Lenkoski er ansatt ved NR som seniorforsker på forskningsavdelingen SAMBA - Avdeling for statistisk analyse, mønstergjenkjenning og bildeanalyse.

Har du lyst å lære hvordan du kan styre datamaskiner med hjernen din? Fagfeltet heter «Brain-Computer Interaction» (BCI), og er et viktig hjelpemiddel til mennesker som er «låst inne» og kan ikke kommunisere ellers.

Mandag 23. mars kan du finne ut hvordan med å delta på workshopen  «Current and future applications of non-invasive and invasive BCIs». Mer informasjon og påmelding til workshop’en.

Thordis L. Thorarinsdottir

NRs seniorforsker Thordis Thorarinsdottir er blitt tildelt fri prosjektstøtte (FRIPRO) fra NFR i en periode på fire år. Midlene er tildelt i kategorien for unge forskertalenter.

Prosjektet Model selection and model verification for point processes er rettet mot utvikling av ny statistisk metodikk for punktprosesser, som blant annet benyttes for å analysere forekomster av jordskjelv, kriminalitet og stjernehoper.

Big Insight

Norges Forskningsråd har bevilget et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon, (SFI) til Norsk Regnesentral og dets samarbeidspartnere Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Bergen sammen med åtte næringslivs- og offentlige partnere: ABB, DNB, DNV-GL, Gjensidige, Norsk Hydro, NAV, Skatteetaten og Telenor.

Senteret vil hete Big Insight og skal utvikle nye metoder innen statistikk og maskinlæring som håndterer store datamengder.

Kristin Skeide Fuglerud

NRs sjefsforsker Kristin Skeide Fuglerud forsvarer fredag 28. november 2014 kl 11:15 sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Inclusive design of ICT: The challenge of diversity ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

Disputasen vil foregå i Forum i Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Blindern.

NRs masterprisvinner Lars Simon

NRs masterpris for studieåret 2013/2014 ved Universitetet i Oslo er delt ut. Vinneren er Lars Simon som får prisen for sin masteroppgave "A splitting lemma for biholomorphic maps on continously varying domains".

Han har utført sitt masterarbeid ved Matematisk institutt, og veileder har vært professor Erlend Fornæss Wold.

Norsk Regnesentral gratulerer prisvinneren. Les mer om vinneren og juryens begrunnelse.

 

Sider

Subscribe to NR news
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR