• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

NR news

Sider

Forskningsdirektør Geir Huse (til høyre) fra Havforskningsinstituttet og ass. direktør André Teigland fra NR.

Havforskningsinstituttet har valgt Norsk Regnesentral som strategisk samarbeidspartner for statistisk metodeutvikling og analyse. Målet er blant annet å redusere usikkerhet i bestandsberegninger. Kontrakten strekker seg over fire år, og er en av de største NR noen gang har inngått. «NR er stolte over tilliten HI har vist oss. Vi skal bestrebe oss på å fylle samarbeidet med topp faglig arbeid», sier NRs assisterende direktør André Teigland.

Marie Lilleborge

Marie Lilleborge forsvarte 13. januar 2017 si avhandling «Efficient Information Gathering in Discrete Bayesian Networks» for graden ph.d. Doktorgradsarbeidet vart utført ved «Statistics for innovation», eit Senter for forskningsdriven innovasjon, der Norsk Regnesentral var vertsinstitusjon.

Olac Nikolai Breivik

16. desember 2016 forsvarte NRs forsker Olav Nikolai Breivik sin PhD-avhandling "Bayesian spatio-temporal hierarchical modeling: Bycatch in the Barents Sea shrimp fishery and North Atlantic windiness"  ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.

PhD-stipendiat Nina Schuhen.

Nina Schuhen begynte som PhD-stipendiat ved SAMBA 1. desember 2016.

1. november 2016 begynte Kristoffer Herland Hellton som forsker i forskningsavdelingen SAMBA.

Veiskilt i flere retninger. Foto: iStock.

7. november 2016 offentliggjorde Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet rapporten Handlingsrom for et universelt utformet samfunn. Rapporten skisserer flere aktuelle fremtidsscenarier for et universell utformet samfunn og tar også opp spørsmålet hvordan handlingsrommet ser ut for å oppnå universell utforming i sammfunnet.

Rapporten ble utarbeidet i fellesskap av Norsk Regnesentral og Jan Dietz og er avsluttende leveranse i prosjektet Scenarier ‒ universell utforming og veien mot 2025.

Deltakere på Big Insight-dagen 2016

Big Data-analyse er så mye mer enn å trykke på en knapp. Det krever gjennomtenkte prosjekter og detaljert modellering. Det fikk vi til fulle demonstrert under SFI-en Big Insights årlige Big Insight Day.

Telenor hadde velvillig stilt flotte lokaler til disposisjon for 80 deltakere. Metodisk bundet sammen av senterleder Arnoldo Frigessi, fikk vi se hvordan Big Insight bidrar til innovative løsninger hos vidt forskjellige partnere som DNB, Gjensidige, ABB, DNV-GL, Hydro Energi, Telenor, NAV, Skatteetaten, OuS, Kreftregisteret og Folkehelseinstituttet. Se Big Insights sider.

Peder Aursand

1. oktober 2016 begynte Peder Aursand som forsker i forskningsavdelingen DART.

Aslak W. Bergersen og Solveig Engebretsen

dagen@ifi 13. oktober 2016 ble NRs masterpris for beste masteroppgave innen matematikk og informatikk ved Universitetet i Oslo delt ut. I år ble prisen delt mellom Solveig Engebretsen (Matematisk institutt) og Aslak Wigdahl Bergersen (Institutt for informatikk) . Prisen består av et diplom og 25 000 NOK.

Sider

Subscribe to NR news
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR