• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

NR news

Sider

Martin Kermit

Martin Kermit er ansatt ved NR som seniorforsker på forskningsavdelingen SAMBA - Avdeling for statistisk analyse, mønstergjenkjenning og bildeanalyse, seksjon Jordobservasjon.

31. desember 2014 ble Senteret for forskningsdrevet innovasjon "Statistics for Innovation" (sfi)2 avsluttet. Nå er sluttrapporten for (sfi)2 ferdig og kan leses her:

Final report (pdf) 36MB

Final report (pdf) 4,8 MB

Jarle Bauck Hamar

Jarle Bauck Hamar er ansatt ved NR som seniorforsker på forskningsavdelingen SAMBA - Avdeling for statistisk analyse, mønstergjenkjenning og bildeanalyse, seksjon Jordobservasjon.

 

Eksempel av BCI maskinvare

Lær hvordan man kan bruker hjernen for å styre datamaskiner på BCI-Workshop hos NR.

Mandag 23. mars kan du lære mer om dette ved å delta på en workshop på NR. Workshop’en heter «Current and future applications of non-invasive and invasive BCIs» og holdes i samarbeid med det østerrikske firmaet g.tec. G.tec lager teknologi som gjør det mulig å registrere signaler fra hjernen og oversette dem til hendelser på en datamaskin.

Portrett Ivar Rummelhoff

Ivar Rummelhoff er ansatt ved Norsk Regnesentral som seniorforsker på forskningsavdelingen DART - Avdeling for anvendt forskning i IKT.

Gullfordeling
Alex Lenkoski

Alex Lenkoski er ansatt ved NR som seniorforsker på forskningsavdelingen SAMBA - Avdeling for statistisk analyse, mønstergjenkjenning og bildeanalyse.

Har du lyst å lære hvordan du kan styre datamaskiner med hjernen din? Fagfeltet heter «Brain-Computer Interaction» (BCI), og er et viktig hjelpemiddel til mennesker som er «låst inne» og kan ikke kommunisere ellers.

Mandag 23. mars kan du finne ut hvordan med å delta på workshopen  «Current and future applications of non-invasive and invasive BCIs». Mer informasjon og påmelding til workshop’en.

Thordis L. Thorarinsdottir

NRs seniorforsker Thordis Thorarinsdottir er blitt tildelt fri prosjektstøtte (FRIPRO) fra NFR i en periode på fire år. Midlene er tildelt i kategorien for unge forskertalenter.

Prosjektet Model selection and model verification for point processes er rettet mot utvikling av ny statistisk metodikk for punktprosesser, som blant annet benyttes for å analysere forekomster av jordskjelv, kriminalitet og stjernehoper.

Sider

Subscribe to NR news
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR