• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

NR news

Sider

Norsk Regnesentral utvikler ny metodikk basert på fjernmåling for å kartlegge vegetasjon. Vi undersøker i hvilken grad satellitter kan benyttes til å oppdage endringer i miljøet forårsaket av klima eller menneskelige inngrep.
 
Vi samarbeider med forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) i dette tverrfaglige prosjektet som fokuserer på fjell- og kystvegetasjon. Prosjektet finansieres av den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA).
Logo ICT proposers' day

Do you have a great idea for a European-sized ICT project and see some need for information security, smart information systems, or universal design in it?

Then, get a hold of us at the ICT Proposers' Day in Florence, Italy on the 9 and 10 October. Trenton Schulz will be there on behalf of Norwegian Computing Center. Besides presenting a project idea for the future of e-learning with the intention to find partners to bring this idea to reality at a European level, he'll also be looking for promising ideas from other participants.

Gudmund Horn Hermansen

NRs forsker Gudmund Horn Hermansen forsvarte fredag 26. september kl 13:15 sin avhandling "Model selection and Bayesian nonparametrics for time series and non-standard regression models" for graden ph.d. i statistikk ved Universitetet i Oslo, Matematisk institutt.

Logo Forskningsdagene

Det hele foregår på Universitetsplassen fredag 19. sep. kl. 09:00 - 17:00 og lørdag 20. sep. kl. 10:00 - 17:00.

I vårt telt kan du prøve gameshowet "Monty Hall", hvor matematisk og statistisk kunnskap kan hjelpe deg å forbedre sannsynligheten for å vinne. Test din intuisjon!

Bak tre luker befinner det seg en bil og to bamser. Bak hvilken luke befinner bilen seg? Les mer om Forskningstorget i Oslo.

Forskningstorget er en del av den nasjonale forskningsfestivalen Forskningsdagene.

Hønefossen. Foto: T. Bjørnstad

Norsk Regnesentral estimerer ekstreme flomhendelser. Dette er nødvendig for å kunne dimensjonere viktig infrastruktur som for eksempel dammer. Vi samarbeider med forskere fra NVE, NTNU, UiO og Meteorologisk institutt.

Les mer om prosjekt FlomQ - Robust rammeverk til estimat av flomhendelser i Norge.

Oversvømmelse. Foto: Thinkstock.com

Norsk Regnesentral forsker på værvarsler med fokus på ekstremvær og statistisk etterbehandling av prognoser.

Dette skjer i samarbeid med Heidelberger Institut für Theoretische Studien (HITS) og universitetene i Bonn og Mannheim i forskningsprosjektet Mesoscale Weather Extremes - Theory, Spatial Modeling and Prediction. Prosjektet støttes av Volkswagen Stiftung.

 

Fotball. Foto: Thinkstock.com

Norsk Regnesentral vil i samarbeid med Dagbladet daglig vurdere de ulike lagenes sjanser i fotball-VM 2014 ut fra en sannsynlighetsmodell.

Beregningene oppdateres fortløpende under mesterskapet og er tilgjengelige på vm.nr.no.

Bilde av Svetlana Boudko

NRs seniorforsker Svetlana Boudko forsvarte torsdag 5. juni 2014 sin avhandling "Resource Adaptation Methods for Improving Multimedia Streaming Throughput to Mobile Nodes in Heterogeneous Wireless Environments" for graden PhD ved Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk.

Seniorforskerne Thordis L. Thorarinsdottir og Ola Haug

NR skal bidra med statistikkompetanse i et forskningsrådsprosjekt ledet av UiT Norges arktiske universitet. Prosjektet har tittelen 'Long-range memory in Earth's climate response and its implications for future global  warming' og løper fra 2014-17. Norske og britiske forskere vil sammen arbeide for å styrke forståelsen av den fysiske dynamikken i de forskjellige delsystemene som utgjør det globale klimasystemet. Statistisk modellering vil inngå i analysen av langsiktige endringer i forskjellige typer klimadata.

Sider

Subscribe to NR news
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR