• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

NR news

Sider

31. desember 2014 ble Senteret for forskningsdrevet innovasjon "Statistics for Innovation" (sfi)2 avsluttet. Nå er sluttrapporten for (sfi)2 ferdig og kan leses her:

Final report (pdf) 36MB

Final report (pdf) 4,8 MB

Jarle Bauck Hamar

Jarle Bauck Hamar er ansatt ved NR som seniorforsker på forskningsavdelingen SAMBA - Avdeling for statistisk analyse, mønstergjenkjenning og bildeanalyse, seksjon Jordobservasjon.

 

Eksempel av BCI maskinvare

Lær hvordan man kan bruker hjernen for å styre datamaskiner på BCI-Workshop hos NR.

Mandag 23. mars kan du lære mer om dette ved å delta på en workshop på NR. Workshop’en heter «Current and future applications of non-invasive and invasive BCIs» og holdes i samarbeid med det østerrikske firmaet g.tec. G.tec lager teknologi som gjør det mulig å registrere signaler fra hjernen og oversette dem til hendelser på en datamaskin.

Portrett Ivar Rummelhoff

Ivar Rummelhoff er ansatt ved Norsk Regnesentral som seniorforsker på forskningsavdelingen DART - Avdeling for anvendt forskning i IKT.

Gullfordeling
Alex Lenkoski

Alex Lenkoski er ansatt ved NR som seniorforsker på forskningsavdelingen SAMBA - Avdeling for statistisk analyse, mønstergjenkjenning og bildeanalyse.

Har du lyst å lære hvordan du kan styre datamaskiner med hjernen din? Fagfeltet heter «Brain-Computer Interaction» (BCI), og er et viktig hjelpemiddel til mennesker som er «låst inne» og kan ikke kommunisere ellers.

Mandag 23. mars kan du finne ut hvordan med å delta på workshopen  «Current and future applications of non-invasive and invasive BCIs». Mer informasjon og påmelding til workshop’en.

Thordis L. Thorarinsdottir

NRs seniorforsker Thordis Thorarinsdottir er blitt tildelt fri prosjektstøtte (FRIPRO) fra NFR i en periode på fire år. Midlene er tildelt i kategorien for unge forskertalenter.

Prosjektet Model selection and model verification for point processes er rettet mot utvikling av ny statistisk metodikk for punktprosesser, som blant annet benyttes for å analysere forekomster av jordskjelv, kriminalitet og stjernehoper.

Big Insight

Norges Forskningsråd har bevilget et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon, (SFI) til Norsk Regnesentral og dets samarbeidspartnere Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Bergen sammen med åtte næringslivs- og offentlige partnere: ABB, DNB, DNV-GL, Gjensidige, Norsk Hydro, NAV, Skatteetaten og Telenor.

Senteret vil hete Big Insight og skal utvikle nye metoder innen statistikk og maskinlæring som håndterer store datamengder.

Sider

Subscribe to NR news
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR