• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

NR news

Sider

Aleksander Bai, Heidi Mork og Sigurd Eskeland

Norsk Regnesentral fortsetter å styrke staben, og etter sommerferien begynte to nye forskere i forskningsavdelingen DART; Aleksander Bai og Heidi Mork. Tidligere i år begynte også Sigurd Eskeland i DART.

Nikolai Sellereite og Tor Arne Øigård

Etter sommerferien har to nye forskere begynt å jobbe i vår forskningsavdeling SAMBA; NIkolai Sellereite og Tor Arne Øigård.

Søylediagram, prognose

Forskere ved Norsk Regnsentral har laget en statistisk modell for det norske kommunevalget i 2015.

Modellen er basert på historiske nasjonale og lokale meningsmålinger for kommunevalgene i 2007 og 2011 og gir en prognose for valgresultatet i Oslo, Bergen og Trondheim, samt på landsbasis.

Robert Jensssen

Robert Jenssen er ansatt ved NR som Professor II i forskningsavdelingen SAMBA - Avdeling for statistisk analyse, mønstergjenkjenning og bildeanalyse.

Logo "I trygge hender 24-7"

I trygge hender 24-7 er et femårig, nasjonalt pasientsikkerhetsprogram som skal redusere forekomst av pasientskader i helse- og omsorgstjenesten, etablere kompetanse og rutiner for arbeid med pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helse- og omsorgstjenesten. Dette skal gjøres ved hjelp av målrettede tiltak i hele helse- og omsorgstjenesten.

Les mer.

Kristoffer Varholm

NRs masterpris for studieåret 2013/2014 ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ble delt ut under en prisutdeling 16. april 2015. Vinneren er Kristoffer Varholm som får prisen for sin masteroppgave "A splitting lemma for biholomorphic maps on continously varying domains".

Han utførte sitt masterarbeid ved Institutt for matematiske fag (IMF) med professor Mats Ehrnström som veileder. Prisen består av et diplom og 25 000 NOK.

Norsk Regnesentral gratulerer prisvinneren. Les mer om vinneren og juryens begrunnelse.

Martin Kermit

Martin Kermit er ansatt ved NR som seniorforsker på forskningsavdelingen SAMBA - Avdeling for statistisk analyse, mønstergjenkjenning og bildeanalyse, seksjon Jordobservasjon.

31. desember 2014 ble Senteret for forskningsdrevet innovasjon "Statistics for Innovation" (sfi)2 avsluttet. Nå er sluttrapporten for (sfi)2 ferdig og kan leses her:

Final report (pdf) 36MB

Final report (pdf) 4,8 MB

Jarle Bauck Hamar

Jarle Bauck Hamar er ansatt ved NR som seniorforsker på forskningsavdelingen SAMBA - Avdeling for statistisk analyse, mønstergjenkjenning og bildeanalyse, seksjon Jordobservasjon.

Sider

Subscribe to NR news
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR