• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

NR news

Sider

Har du lyst å lære hvordan du kan styre datamaskiner med hjernen din? Fagfeltet heter «Brain-Computer Interaction» (BCI), og er et viktig hjelpemiddel til mennesker som er «låst inne» og kan ikke kommunisere ellers.

Mandag 23. mars kan du finne ut hvordan med å delta på workshopen  «Current and future applications of non-invasive and invasive BCIs». Mer informasjon og påmelding til workshop’en.

Thordis L. Thorarinsdottir

NRs seniorforsker Thordis Thorarinsdottir er blitt tildelt fri prosjektstøtte (FRIPRO) fra NFR i en periode på fire år. Midlene er tildelt i kategorien for unge forskertalenter.

Prosjektet Model selection and model verification for point processes er rettet mot utvikling av ny statistisk metodikk for punktprosesser, som blant annet benyttes for å analysere forekomster av jordskjelv, kriminalitet og stjernehoper.

Big Insight

Norges Forskningsråd har bevilget et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon, (SFI) til Norsk Regnesentral og dets samarbeidspartnere Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Bergen sammen med åtte næringslivs- og offentlige partnere: ABB, DNB, DNV-GL, Gjensidige, Norsk Hydro, NAV, Skatteetaten og Telenor.

Senteret vil hete Big Insight og skal utvikle nye metoder innen statistikk og maskinlæring som håndterer store datamengder.

Kristin Skeide Fuglerud

NRs sjefsforsker Kristin Skeide Fuglerud forsvarer fredag 28. november 2014 kl 11:15 sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Inclusive design of ICT: The challenge of diversity ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

Disputasen vil foregå i Forum i Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Blindern.

NRs masterprisvinner Lars Simon

NRs masterpris for studieåret 2013/2014 ved Universitetet i Oslo er delt ut. Vinneren er Lars Simon som får prisen for sin masteroppgave "A splitting lemma for biholomorphic maps on continously varying domains".

Han har utført sitt masterarbeid ved Matematisk institutt, og veileder har vært professor Erlend Fornæss Wold.

Norsk Regnesentral gratulerer prisvinneren. Les mer om vinneren og juryens begrunnelse.

 

Norsk Regnesentral utvikler ny metodikk basert på fjernmåling for å kartlegge vegetasjon. Vi undersøker i hvilken grad satellitter kan benyttes til å oppdage endringer i miljøet forårsaket av klima eller menneskelige inngrep.
 
Vi samarbeider med forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) i dette tverrfaglige prosjektet som fokuserer på fjell- og kystvegetasjon. Prosjektet finansieres av den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA).
Logo ICT proposers' day

Do you have a great idea for a European-sized ICT project and see some need for information security, smart information systems, or universal design in it?

Then, get a hold of us at the ICT Proposers' Day in Florence, Italy on the 9 and 10 October. Trenton Schulz will be there on behalf of Norwegian Computing Center. Besides presenting a project idea for the future of e-learning with the intention to find partners to bring this idea to reality at a European level, he'll also be looking for promising ideas from other participants.

Gudmund Horn Hermansen

NRs forsker Gudmund Horn Hermansen forsvarte fredag 26. september kl 13:15 sin avhandling "Model selection and Bayesian nonparametrics for time series and non-standard regression models" for graden ph.d. i statistikk ved Universitetet i Oslo, Matematisk institutt.

Logo Forskningsdagene

Det hele foregår på Universitetsplassen fredag 19. sep. kl. 09:00 - 17:00 og lørdag 20. sep. kl. 10:00 - 17:00.

I vårt telt kan du prøve gameshowet "Monty Hall", hvor matematisk og statistisk kunnskap kan hjelpe deg å forbedre sannsynligheten for å vinne. Test din intuisjon!

Bak tre luker befinner det seg en bil og to bamser. Bak hvilken luke befinner bilen seg? Les mer om Forskningstorget i Oslo.

Forskningstorget er en del av den nasjonale forskningsfestivalen Forskningsdagene.

Sider

Subscribe to NR news
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR