• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

NR news

Sider

Logo "I trygge hender 24-7"

I trygge hender 24-7 er et femårig, nasjonalt pasientsikkerhetsprogram som skal redusere forekomst av pasientskader i helse- og omsorgstjenesten, etablere kompetanse og rutiner for arbeid med pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helse- og omsorgstjenesten. Dette skal gjøres ved hjelp av målrettede tiltak i hele helse- og omsorgstjenesten.

Les mer.

Kristoffer Varholm

NRs masterpris for studieåret 2013/2014 ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ble delt ut under en prisutdeling 16. april 2015. Vinneren er Kristoffer Varholm som får prisen for sin masteroppgave "A splitting lemma for biholomorphic maps on continously varying domains".

Han utførte sitt masterarbeid ved Institutt for matematiske fag (IMF) med professor Mats Ehrnström som veileder. Prisen består av et diplom og 25 000 NOK.

Norsk Regnesentral gratulerer prisvinneren. Les mer om vinneren og juryens begrunnelse.

Martin Kermit

Martin Kermit er ansatt ved NR som seniorforsker på forskningsavdelingen SAMBA - Avdeling for statistisk analyse, mønstergjenkjenning og bildeanalyse, seksjon Jordobservasjon.

31. desember 2014 ble Senteret for forskningsdrevet innovasjon "Statistics for Innovation" (sfi)2 avsluttet. Nå er sluttrapporten for (sfi)2 ferdig og kan leses her:

Final report (pdf) 36MB

Final report (pdf) 4,8 MB

Jarle Bauck Hamar

Jarle Bauck Hamar er ansatt ved NR som seniorforsker på forskningsavdelingen SAMBA - Avdeling for statistisk analyse, mønstergjenkjenning og bildeanalyse, seksjon Jordobservasjon.

 

Eksempel av BCI maskinvare

Lær hvordan man kan bruker hjernen for å styre datamaskiner på BCI-Workshop hos NR.

Mandag 23. mars kan du lære mer om dette ved å delta på en workshop på NR. Workshop’en heter «Current and future applications of non-invasive and invasive BCIs» og holdes i samarbeid med det østerrikske firmaet g.tec. G.tec lager teknologi som gjør det mulig å registrere signaler fra hjernen og oversette dem til hendelser på en datamaskin.

Portrett Ivar Rummelhoff

Ivar Rummelhoff er ansatt ved Norsk Regnesentral som seniorforsker på forskningsavdelingen DART - Avdeling for anvendt forskning i IKT.

Gullfordeling
Alex Lenkoski

Alex Lenkoski er ansatt ved NR som seniorforsker på forskningsavdelingen SAMBA - Avdeling for statistisk analyse, mønstergjenkjenning og bildeanalyse.

Sider

Subscribe to NR news
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR