• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

NR news

Sider

Seniorforskerne Thordis L. Thorarinsdottir og Ola Haug

NR skal bidra med statistikkompetanse i et forskningsrådsprosjekt ledet av UiT Norges arktiske universitet. Prosjektet har tittelen 'Long-range memory in Earth's climate response and its implications for future global  warming' og løper fra 2014-17. Norske og britiske forskere vil sammen arbeide for å styrke forståelsen av den fysiske dynamikken i de forskjellige delsystemene som utgjør det globale klimasystemet. Statistisk modellering vil inngå i analysen av langsiktige endringer i forskjellige typer klimadata.

Fra venstre: Arnoldo Frigessi, Lars Holden, Kjersti Aas og André Teigland

NR er vertsinstitusjon på en SFI-søknad til Forskningsrådet.  SFI står for senter for forskningsdrevet innovasjon, og sentrene får en bevilgning for 8 år. Vi mener vi har utarbeidet en meget solid søknad med tittelen Big Insight. Søknaden har 7 bedriftspartnere, 2 offentlige partnere i tillegg til Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Norsk Regnesentral som forskningspartnere.

 

Legge puslespill

Vi mener ja. NR har lang erfaring innen universell utforming og har derfor deltatt i utvikling av nye standarder. Sjefsforsker Kristin S. Fuglerud har ledet en standardiseringskomité om universell utforming og brukermedvirkning. På et lanseringsseminar om flere nye standarder innen universell utforming snakket hun om hvorfor brukermedvirkning er viktig for universell utforming.

NRs masterprisvinnere Martin Jullum og Stein-Olav Davidsen

NRs masterpriser ble delt ut 30. og 31. oktober ved NTNU og Universitetet i Oslo. Vinnerne var Martin Jullum (UiO) og Stein-Olav Hagen Davidsen (NTNU).

Norsk Regnesentral gratulerer prisvinnerne.

Les mer om prisvinnerne og NRs masterpris på NRs masterpris' side.

pile of numbers

Universitetet i Oslo og Norsk Regnesentral arrangerer en populærvitenskapelig markering av verdens statistikkår 2013. Det hele foregår på Litteraturhuset i Oslo og er for alle som er interessert i helse, energi, industri, samfunn, sport og framtiden.

Tid og sted: 14. november 2013 kl 19:00, Litteraturhuset. Arrangementet er gratis.

Portrett Anders Løland

NRs sjefsforsker Anders Løland forsvarer fredag 20. september 2013 sin avhandling "Statistical modeling in electricity and related markets" for graden dr. philos. i statistikk ved Universitetet i Oslo, Matematisk institutt.

Norsk Regnesentrals Ebenezer Paintsil forsvarer torsdag 12. september 2013 offentlig for graden philosophiae doctor (ph.d.) i informasjonssikkerhet ved Høgskolen i Gjøvik (HiG). Avhandlingens tittel er: «Privacy and Security Risks Analysis of Identity Management Systems». Hovedveileder har vært NRs seniorforsker Lothar Fritsch.

Portrett Marie Lilleborge, Norsk Regnesentral og UiO. Foto: Benjamin A. Ward

Forsker grand prix er forskningsformidlingens grand prix.  Ti Ph.d/dr. philos-kandidater blir drillet i å presentere forskningen sin og kjemper om dommernes og publikums stemmer. Vinneren blir kåret til den beste forskningsformidleren i Oslo og Akershus, og representerer Oslo og Akershus i den nasjonale finalen 28. september.

Fra NR deltar Marie Lilleborge med foredraget  "Ta kontroll over tilfeldighetene". Det hele foregår på Sentrum Scene tirsdag 24. september fra kl. 18:00. Arrangementet er gratis, og du trenger ikke billett.

Logo Forskningsdagene

Fredag 20. september kl. 09.00 – 16.00 og lørdag 21. september kl. 10.00 – 17.00 er det Forskningtorg på Universitetsplassen på Karl Johan, og NR deltar.

Har du lurt på hvor mange fisk det er i havet? Eller hvordan hverdagsting kan utveksle informasjon i fremtiden? I Norsk Regnesentrals telt kan du bli med på «fiske» og få et innblikk i fremtidens hjemmeteknologi.

Sider

Subscribe to NR news
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR