• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

NR news

Sider

Universell utforming innebærer mer enn å overholde WCAG-retningslinjene. Man må ta hensyn til universell utforming gjennom hele utviklingsprosessen for å oppnå tilgjengelige løsninger. På frokostseminaret vil NRs eksperter på området presentere erfaringer fra forskjellige stadier i ulike prosjekter.

Tid: 18. september, kl. 08:30–10:00, påmelding innen 15. september.

Sted: NRs lokaler i Gaustadalléen 23a Kristen Nygaards hus, Oslo

Pris: Gratis (kr 200 i gebyr hvis man ikke møter opp)

Les mer og meld på.

Søylediagram

Inspirert av den amerikanske bloggeren og statistikeren Nate Silver har forskere ved Norsk Regnsentral laget en statistisk modell for det norske stortingsvalget i 2013. Modellen er basert på historiske meningsmålinger for stortingsvalgene i 2005 og 2009. Prognosen er et veid gjennomsnitt av mange justerte meningsmålinger fra flere institutter.

Fra modellen beregner vi hvor stor sannsynligheten er for flertall for de ulike regjeringsalternativene og antall nesten sikre og usikre mandater. Prognosen vil oppdateres jevnlig fram mot valget på prosjektets nettside 169.no

Portrett Ingrid Hobæk Haff

Norsk Regnesentral er stolt av vår egen Ingrid Hobæk Haff, som 11. juni 2013 ble tildelt Norsk statistisk forenings Sverdrup-pris for unge forskere. Prisen fikk hun for artikkelen «Parameter estimation for pair-copula constructions», doi: 10.3150/12-BEJ413.

Ingrid Hobæk Haff jobber som forsker ved Norsk Regnesentral, avdeling SAMBA. Artikkelen er en del av hennes doktoravhandling «Pair-copula constructions – an inferential perspective» og ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Bernoulli.

Workshop om klimaendringer

SARMA (Statistical Approaches to Regional Climate Models for Adaptation) inviterer til to dagers workshop om effekter av klimaendringer 3. og 4. juni i Oslo.

Målet med arrangementet er å belyse aktuelle utfordringer for noen nøkkelområder innenfor næringsliv, økonomi og samfunn i de nordiske landene.

Workshopen vil foregå på Norsk Regnesentral, Oslo, er gratis og åpen for alle. Les mer om workshopen og for påmelding.

Testperson Andreas Havsberg bruker det smarte medisinskapet for å kontrolle hvilke medisin han tar under utprøvingen. Testleder Kristin Skeide Fuglerud tar notater og stiller spørsmål til Andreas. Foto: Robert McPherson/Aftenposten

Målet for EU-forskningsprosjektet uTRUSTit er å se på brukerens tillit til forskjellige «ting» som skal kommunisere på tingenes Internett (på engelsk: Internet of Things). Prosjektet skal sørge for at fremtidens Internett kan brukes av alle.

Brukerutprøvingene består av flere scenarier hvor en person skal gjøre oppgaver med hjelp av tingenes Internett. Prototypene i prosjektet skal gi personene en bedre oversikt og kontroll over hvor opplysningene går via Internett. Les mer om prosjektet, inkludert en videosnitt med prototypene og en brukerutprøving, i en artikkel i Aftenposten.

2012 har vært et nytt godt år for Norsk Regnesentral. NR har startet opp mye ny aktivitet, og antall ansatte er høyere enn de siste åtte årene. Det er meget stor spennvidde i NRs prosjekter. NR er blant instituttene med flest publikasjoner per ansatt. Årets resultat etter skatt var kr 3 521 108, mens driftsresultatet var kr 1 377 888. NR er godt fornøyd med det økonomiske resultatet og har en meget god likviditet.

Årsrapporten for 2012 kan lastes ned her som pdf.

NR-kurs

Onsdag 20. mars: "Statistisk metode på 360 minutter - fra det enkle til det avanserte"

Torsdag 21. mars: "Statistiske metoder for analyse av finansielle data"

Les mer om kursene og påmelding

Jorden

Norges forskningsråd har sendt ut et faktaark om et forskningsprosjekt om klimasensitivitet som har fått mye oppmerksomhet internasjonalt. Resultatet fra prosjektet ble gitt i en rapport til Forskningsrådet. Metoden som ble anvendt, er publisert i Environmetrics i 2012, men endelige estimater er under vurdering av refereer i et vitenskapelig tidsskrift. NR og CICERO vil vente med publisering av disse resultatene inntil de er akseptert av tidsskriftet.

Mer informasjon om saken er gitt av CICERO.

Forskere på NR jobber med fremtidens teknologi som blant annet dreier seg om hvordan man kan lage løsninger og anvende teknologi som er sikker, brukervennlig og universell utformet. NRK har laget denne nyhetssaken om prosjektet.

Sider

Subscribe to NR news
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR