• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

NR news

Sider

Jorden

Norges forskningsråd har sendt ut et faktaark om et forskningsprosjekt om klimasensitivitet som har fått mye oppmerksomhet internasjonalt. Resultatet fra prosjektet ble gitt i en rapport til Forskningsrådet. Metoden som ble anvendt, er publisert i Environmetrics i 2012, men endelige estimater er under vurdering av refereer i et vitenskapelig tidsskrift. NR og CICERO vil vente med publisering av disse resultatene inntil de er akseptert av tidsskriftet.

Mer informasjon om saken er gitt av CICERO.

Forskere på NR jobber med fremtidens teknologi som blant annet dreier seg om hvordan man kan lage løsninger og anvende teknologi som er sikker, brukervennlig og universell utformet. NRK har laget denne nyhetssaken om prosjektet.

Et hittil ukjent gravfelt med 16 gravhauger har blitt funnet på eiendommen til Erling Omsland i Larvik kommune ved hjelp av en automatisk mønstergjenkjenningsmetode utviklet av Norsk Regnesentral.

Norsk Regnesentrals statistikk- og bildeanalysemiljø inviterer til frokostseminar om BIA (Brukerstyrt innovasjonsarena) onsdag 21. november 2012 kl. 08:30-10:00 på NR.

Norsk Regnesentral (NR) innstiftet i 2009 en pris for beste masteroppgave i matematikk og informatikk ved NTNU. I år gikk prisen til Anne-Cecilie Haugstvedt for oppgaven «Accessing Cultural Heritage Resources on a Mobile Augmented Reality Platform» (veileder: John Krogstie, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap).

Ingrid Hobæk Haffs forsvarte sin avhandling Pair-copula constructions – an inferential perspective for graden ph.d. ved UiO 10. september 2012.

Norsk Regnesentral (NR) innstiftet i 2009 en pris for beste masteroppgave i matematikk og informatikk ved Universitetet i Oslo. I år gikk prisen til Kristina Rognlien Dahlog Eivind Stordal.

Sider

Subscribe to NR news
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR