• Bokmål
  • English

Nettstedskart

DILP – Digital læringsarena for demenspårørende

DILP – Digital læringsarena for demenspårørende

Prosjektet tar sikte på å utvikle en digital informasjons- og læringsarena for pårørende til personer med demens (DILP).

Motivasjon

Styrking av opplæring og veiledning til pårørende er helt sentralt i myndighetenes pårørendepolitikk. Det anslås at i dag er det minst 280 000 pårørende til mennesker med demens og tallet vil øke sterkt i tiden framover ettersom antallet demente antas å bli doblet innen 2040. Det vil derfor være et økende behov for å gi pårørende kunnskap og virkemidler som kan gjøre hverdagen lettere både for personen med demens og de pårørende selv. For mange pårørende er det vanskelig å finne tid og anledning til tidkrevende kurs utenfor hjemmet eller til å lese lange skriftlige veiledninger. Mange pårørende ønsker mer fleksible og fokuserte løsninger, der de kan få skreddersydd hjelp og informasjon ”der og da”, når de trenger det, og på en enkel og forståelig måte.

Løsningen

DILP er en adaptiv og «intelligent» løsning som kan tilby skreddersydd informasjon og opplæring tilpasset den enkelte brukers interesser, kunnskapsnivå (e-læring på ulike nivå), tidsbruk (mange har lite tid), sted (der man er, ikke behov for reise) og preferanser når det gjelder f.eks. medietypen (tekst, lyd, video etc.) til den informasjonen som formidles. I tillegg til informasjon og opplæring vil DILP også være en arena for kommunikasjon og erfaringsutveksling der sosiale meder vil bli brukt aktivt. DILP vil være tilgjengelig på ulike plattformer, men med nettbrett og mobil som hovedplattformer. Det legges spesielt til rette for at lokale brukere (frivillige foreninger, kommuner m.m) selv lett kan produsere og legge til innhold som brukes lokalt.

Utvikling

Takket være en bred sammensetning av partnere i prosjektkonsortiet kan utviklingen skje med brukerinnvolvering fra starten av. Brukerne bidrar til kravspesifikasjonene og også under evalueringer av de tekniske løsningene.

Norsk Regnesentral styrer prosjektet, leder arbeidet med brukerevalueringer og utvikler deler av de tekniske løsningene.

Latest project news

Prosjektet har allerede fått oppmerksomhet i media selv om det er forholdsvis nyoppstartet og det ikke foreligger noen konkrete resultat ennå. Dette tyder på at ideen er god, sier prosjektlederen.

Updated date: Fredag, august 22, 2014 - 14:39

Prosjektet startet offisielt opp i vår 2014, og konsortiet er godt i gang med arbeidet.

Updated date: Fredag, oktober 3, 2014 - 11:22

Project period

Mars 2014 - august 2016
Department

Financing

Regionale Forskningsfond Hovedstaden

Partners

  • Norsk Regnesentral
  • mYouTime
  • Diakonhjemmet høyskole
  • Seniornett
  • Kristiansand kommune
  • Røyken kommune
  • Aurskog-Høland kommune
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR