• Bokmål
  • English

Nettstedskart

JusFone – Smarttelefon for alle

JusFone – Smarttelefon for alle

Prosjektets hovedmål var å teste konseptet for en smarttelefonen—JusFone— med seniorer og få innspill til den videre utforming av JusFone,  særlig tastaturet, samt bidra til utviklingen av tilgjengelige mobiltelefoner generelt.

 

Aktivitetene omfattet:

  • Utprøving av prototyp av JusFone-tastatur med seniorer (fokusgrupper og brukerutprøvinger)
  • Sammenligne JusFone-tastaturet med berøringsskjerm og andre betjeningsmetoder.
  • Kartlegge hvilke funksjoner seniorbrukere ønsker i en smarttelefon, og hvilke tjenester de kan tenke seg å nyttiggjøre seg via denne, deriblant tjenester innen helse og omsorg. (Spørreundersøkelse med over 300 deltagere)
  • Spre kunnskap utviklet i prosjektet ved et seminar

Resultatene ble samlet og oppsummert i en rapport fra NR (ISBN 978-82-539-0537-2) og en vitenskaplig konferanseartikkel. Disse ble også presentert på et heldagsseminar som handlet om ”smartetelefoner for alle.”

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR