• Bokmål
 • English

Nettstedskart

Lettlest

Lettlest

Formålet med prosjektet er å bidra til å gjøre NAVs brukerrettede informasjon enklere å lese og forstå.

Utgangspunktet for prosjektet er at det er en betydelig andel av NAVs brukere som har behov for lettleste tekster. Vi vet fra undersøkelser at anslagsvis 15-20% av den norske, voksne befolkningen har problemer med å lese vanlige tekster, for eksempel avisartikler, eller med å forstå selvangivelsen.

Basert på innspill fra NAV om aktuelle områder man vet brukerne ofte finner vanskelig å forstå, ble det laget eksempeltekster som ble testes på brukere som er relevante for de aktuelle tekstene. Det ble lagd opp til en sammenligning av både vanlig, "standard" tekst som ikke er bearbeidet, og en "lettlest" variant som er gjort vesentlig enklere. Testen tok høyde for den store bredden og mangfoldet blant aktuelle brukere av lettlest informasjon og inkluderte deltakere fra ulike grupper NAV-brukere. 

Informantene syntes at de nye versjonene som ble utviklet i dette prosjektet, var vesentlig lettere å lese og forstå enn de opprinnelige variantene.

Research areas

  Project period

  Mai 2017 - Januar 2018
  Department

   Financing

   NAV

   Postadresse:
   Norsk Regnesentral
   Postboks 114 Blindern
   0314 Oslo
   Besøksadresse:
   Norsk Regnesentral
   Gaustadalleen 23a
   Kristen Nygaards hus
   0373 Oslo
   Tlf:
   (+47) 22 85 25 00
   Adresse Hvordan komme til NR
   Sosiale media Del på sosiale media
   Personvernerklæring Personvernerklæring
   Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
   Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
   Tlf: (+47) 22 85 25 00
   AdresseHvordan komme til NR