• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Manneråk +5 – Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006

Manneråk +5 – Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006

Formålet med prosjektet var å vurdere situasjonen for funksjonshemmede fem år etter NOU 2001:22 Fra bruker til borger, vurdere effekt av tiltak på området, samt å foreslå nye tiltak. Rapporter, undersøkelser og litteratur ble gjennomgått, og det ble utført intervjuer og referansegruppemøter. Dette resulterte i Delrapport IKT i utredningen "Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006".

Project period

November 2005 - mai 2006
Department

Financing

  • Sosial - og helsedirektoratet
  • Dokumentasjonssenteret
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR