• Bokmål
  • English

Nettstedskart

MEDAKTIV - Digital helseinformasjon: innbyggerdeltakelse, aktiv medvirkning og potensiale for innovasjon

MEDAKTIV - Digital helseinformasjon: innbyggerdeltakelse, aktiv medvirkning og potensiale for innovasjon

Bilde av en eldre person som sitter foran en PC med pilleeske i hånda

I Medaktivprosjektet jobber vi med å utvikle en funksjonsbeskrivelse for et digitalt innbyggerverktøy for medisinhåndtering. 

Funksjonsbeskrivelsen inngår i forberedelser til en innovativ anskaffelse av et verktøy for digital legemiddelhåndtering for alle.

Den underliggende ideen er å gjøre innbyggerne bedre i stand til å ivareta sin egen helse gjennom god og oppdatert helseinformasjon. Funksjonsbeskrivelsen omfatter blant annet krav til funksjonalitet, brukskvalitet, universell utforming, sikkerhet og personvern.

For å sikre at innbyggernes behov og ønsker vektlegges, er det sentralt med brukermedvirkning i utarbeidelsen av funksjonsbeskrivelsen. Vi har derfor dialog med ulike aktører og brukergrupper som vil kunne ha interesse av eller påvirkes av en slik tjeneste. 

Kunnskap som utvikles i prosjektet, bl.annet om brukerbehov og hvordan engasjere, styrke og heve helsekompetanse ved hjelp av IKT, vil kunne ha stor overføringsverdi til eksisterende og nye digitale innbyggertjenester.

 

 

 

Project period

mai 2017 - mai 2018
Department

Financing

Medaktiv er et forprosjekt støttet av Regionale Forskningsfond, region Hovedstaden

Partners

Ullensaker kommune er prosjekteier og har prosjektledelsen i samarbeid med Universitetet i Oslo, Institutt for Helse og samfunn. I tillegg deltar Norsk E-Helse AS, Akershus Universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi, og Norsk Regnesentral.

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR