• Bokmål
  • English

Nettstedskart

PLA ― Personlig (mobil) læringsarena

PLA ― Personlig (mobil) læringsarena

Læringssituasjon med mester og lærlingProsjektet tar sikte på å utvikle en personlig, adaptiv mobil læringsarena rettet inn mot elevgrupper i skole og voksenopplæring som av ulike grunner står i fare for å falle fra utdanningen. Dens mål er å minske frafall blant elevene og dermed spare samfunnet for store kostnader.

Læringsarenaen skal tilby digitalt lærestoff som er tilpasset og skreddersydd til elevens ferdighetsnivå og ønsket læringsstil, med særskilt fokus på utfordringene til lesesvake elever. Dette kan realiseres gjennom å koble data om elevens faglige progresjon og ferdighetsnivå med tilgjengelige og relevante (primært digitale) læringsressurser slik at eleven kan tilbys lærestoff som er tilpasset den enkelte elevs behov, interesser, ferdighetsnivå og preferanser når det gjelder presentasjonsform.

FoU-utfordringene består i å utvikle pedagogiske modeller for personalisert og adaptiv læring, modellere og definere arkitektur samt utvikle teknisk og semantisk rammeverk for arenaen med dens spesielle forutsetninger. Vi kommer til å bidra i prosjektet med vår ekspertise innen brukersentrert utvikling, kartlegginger, brukerundersøkelser og evalueringer, m.fl.

Latest project news

Impresjoner fra kick-off-møteDen 29. april 2015 var det duket for offisiell prosjektstart i PLA-prosjektet, Personlig (mobil) læringsarena. Representanter for alle deltakende organisasjoner la fram sine tanker og ambisjoner for prosjektet. I vårt høykarat konsortiium har vi ed-tech-bedrften Conexus og en rekke skoler, både offentlige og private.

Updated date: Onsdag, september 2, 2015 - 00:02

Project period

2015-2018
Department

Financing

Delfinansiering av Norges Forskningsråd gjennom BIA-programmet, samt egne midler

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR