• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Referanse-nettsted

Referanse-nettsted

I dette prosjektet ønsker vi å utarbeide to versjoner av et og samme nettsted: den ene digitalt tilgjengelig og universelt utformet, og den andre utilgjengelig. Nettstedet skal brukes til flere formål, men blant annet være målestokk i brukertester, derav navnet Referanse-nettsted.
 
Omtalte nettsted vil kunne brukes 
  • for å teste digital tilgjengelighet, 
  • gi opplæring i tekniske forhold og anbefalinger samt verktøy og hjelpemidler, 
  • for å validere automatiske sjekkere og 
  • å skape empati for personer med funksjonsvariasjon og 
  • øke forståelse for den tekniske siden av universell utforming. 
 
Løsningen lages som åpen kildekode og med målsetning om å bli det nye internasjonale referansepunktet for universell utforming på web. Nettstedet skal testes ved hjelp av en rekke brukertester og (semi-)automatiske verktøy.
 
Prosjektet er at samarbeid mellom Norsk Regnesentral (NR) og Webstep AS, samt OsloMet og Universitet i Oslo. NR bidrar hovedsakelig med sin fagkompetanse på universell utforming og digital tilgjengelighet i alle ledd, det vil si under kravstilling, utvikling, testing og validering, men også med prosjektledelse.

Project period

2019
Department

Financing

BufDirs UnIKT-program

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR