• Bokmål
  • English

Nettstedskart

RevmaRApp - Utvikling av en app for revmatikere

RevmaRApp - Utvikling av en app for revmatikere

Mobil i bruk

App’en skal

  • bidra til bedre egenmestring av revmatisk sykdom

  • være en digital ressurs som stimulerer og motiverer til egenmestring

  • være logisk oppbygget, kvalitetssikret, oppdatert og enkel å bruke

  • være tilgjengelig for alle og basert på prinsippene om universell utforming

  • utvikles og utprøves i samarbeid med målgruppen og fagmiljøer

Prosjektet er et forebyggingstiltak, og den viktigste nytteeffekten er at det vil gi personer med revmatisk sykdom økt kunnskap om mestring av egen sykdom som vil danne basis for god aktivitetsregulering. I første omgang skal fokuset være på bevisstgjøring med hensyn til mestring av egen hverdag gjennom aktivitetsregistrering. Dette skal danne grunnlaget for god aktivitetsregulering, som igjen kan bidra til bedre helse og livskvalitet for den enkelte.

Målgruppe

Appen skal tilpasses personer med revmatisk sykdom. Appen kan også være til interesse for fagpersoner som kan tilby appen som en del av eller et supplement til et behandlingsopplegg.

Latest project news

Den 8. juni 2016 kl. 13–15 skal vi avholde et seminar om bruk av mobileapper for aktivitetsregistrering for energimestring.

 

Updated date: Mandag, mai 23, 2016 - 15:30
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR