• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Skjermkontraster

Skjermkontraster

En informasjonstavle som står ute, fra NSBMålet med dette prosjektet er å diskutere ulike teknologier, verktøy og metoder, og å gi en konkret, begrunnet anbefaling for den mest pålitelige og effektive måten å måle skjermkontraster på.

Meningen med skjermer på informasjonstavler og selvbetjeningsautomater er å formidle informasjon på en visuell måte og legge til rette for dialog/interaksjon med brukeren. Det å ha tilstrekkelige kontraster på skjerm er derfor et viktig aspekt for hvordan brukeropplevelsen blir. Dette er spesielt viktig for personer med nedsatt syn, som er antatt å utgjøre ca. 3-4% av den norske befolkningen, men det er mange med vanlig syn som også har utfordringer med å oppfatte det som står på skjermen i tilfelle dårlige kontraster eller vanskelig lyssetting. I de aller fleste tilfeller består den viste informasjonen av tekst. Kontrastmålinger er derfor knyttet til lesbarhet av tekst på skjerm.

Vi henter inn anbefalinger fra ekspertene, skaffer oss en oversikt over relevante standarder og publikasjoner og har spør også sluttbrukerne, det vil si de som bruker skjermene i hverdagen, for å komme frem til vår anbefaling.

Latest project news

Dette er spørsmålet vi har undersøkt i Skjermkontrast-prosjektet.

Fra rapporten: 

Updated date: Mandag, mars 5, 2018 - 14:30

Betalingsautomat med ulesbar skjermHar du en eller flere eksempler på at kontrasten på en skjerm er for dårlig?

Updated date: Fredag, januar 12, 2018 - 09:39

Project period

2017/3 - 2017/9
Department

Financing

Tilskudd fra Blindeforbundets forskningsfond

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR