• Bokmål
 • English

Nettstedskart

Synshemmedes IKT-barrierer

Synshemmedes IKT-barrierer

Målet med prosjektet var å kartlegge muligheter og barrierer ved bruk av IKT for synshemmede, identifisere mulige indikatorer for å følge utviklingen, samt foreslå tiltak som kan fjerne barrierene. Det ble gjennomført litteraturgjennomgang, fokusgruppe, og en brukerundersøkelse som inkluderte testing av ulike eksisterende IKT-løsninger med 28 syshemmede deltakere, samt intervjuer. Herunder ble det utarbeidet informasjonsmateriell, intervjuguider og det ble kommunisert en god del med synshemmede brukere. Hovedfokus var på nettløsninger, men tilgjengelighet i automater og mobile løsninger ble også undersøkt. Alt materialet ble analyser og det ble utarbeidet en rapport, og resultatene har blitt presentert på ulike konferanser og foraer. 

Project period

Desember 2006 - mars 2008
Department

  Financing

  • IT Funk, Norges forskningsråd
  • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
  • Dokumentasjonssenteret
  • Deltasenteret
  Postadresse:
  Norsk Regnesentral
  Postboks 114 Blindern
  0314 Oslo
  Besøksadresse:
  Norsk Regnesentral
  Gaustadalleen 23a
  Kristen Nygaards hus
  0373 Oslo
  Tlf:
  (+47) 22 85 25 00
  Adresse Hvordan komme til NR
  Sosiale media Del på sosiale media
  Personvernerklæring Personvernerklæring
  Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
  Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
  Tlf: (+47) 22 85 25 00
  AdresseHvordan komme til NR