• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Oversikt over NRs prosjekter

Oversikt over NRs prosjekter

For å se på et mindre utvalg av prosjekter innenfor en avdeling eller forskningsområde, kryss av på de aktuelle boksene. Hvis flere bokser avmerkes, vil søket gi prosjekter som tilfredsstiller minst en av de avkryssede boksene i hver av søylene med avkryssede bokser.

Sider

Health Democratization

Reinforcing the Health Data Infrastructure in Mobility and Assurance through Data Democratization

High-dimensional statistical modelling of changes in wave climate and implications for maritime infrastructure (HDwave)

Future changes in ocean wind wave climate have broad implications for the physical infrastructure and environment in coastal, near- and offshore regions. A comprehensive assessment of the impact of climate change and the associated risks in these regions thus requires the consideration of changes in wave climate. The HDwave project aims to develop advanced statistical tools for the analysis of new data sets of wave climate projections

HighTrustWallet

The objective of the project is to build a framework for mobile wallets that provides the security levels QAA1-4 in a TSM architecture supporting the use of e-Identity cards on the mobile phone.

HPR – The Norwegian Historical Population Register

HPR is a register of the Norwegian population and all resident places. HPR consists of an open register at http://histreg.no, focusing on diseased persons and a closed database until the Central Population Register from 1964.  We expect the open database will have a good coverage back to 1800 and also contain some data back to the 17th century.

Hvordan integrere tilgjengelighetsjekking i kildekodebygging

I dette prosjektet ønsket vi å undersøke hvordan man kan integrere automatiske tilgjengelighetssjekkere når man bygger kildekode (sjekker ut av versjonskontrollsystem, kompilerer koden, sjekker kildekode mot koderegler, kjører enhetstester osv).

Sider

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR