• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Oversikt over NRs prosjekter

Oversikt over NRs prosjekter

For å se på et mindre utvalg av prosjekter innenfor en avdeling eller forskningsområde, kryss av på de aktuelle boksene. Hvis flere bokser avmerkes, vil søket gi prosjekter som tilfredsstiller minst en av de avkryssede boksene i hver av søylene med avkryssede bokser.

Sider

Impact of Realistic Geologic Models on Simulation of CO₂storage (IGEMS)

The aim of the project was to show that geologically realistic models are of great importance in order to forecast realistic CO2 migration.

In the project we have studied how top surface morphology influences the CO2 storage capacity. Alternative top-surface morphologies are created stochastically by combining different stratigraphic scenarios with different structural scenarios.

Integrere tilgjengelighetsjekking i kildekodebygging

I dette prosjektet ønsker vi å undersøke hvordan man kan integrere automatiske tilgjengelighetssjekkere når man bygger kildekode (sjekker ut av versjonskontrollsystem, kompilerer koden, sjekker kildekode mot koderegler, kjører enhetstester osv).

IoTSec - Security in IoT for Smart Grids

The main goal of IoTSec is a reliable and efficient, uninterrupted power network with dynamic configuration of system and security properties. It addresses the needs of businesses and end users of additional IoT services by exploring use cases for value-added services.

ITS - Integrasjon av Tilgjengelighetstesting i en Smidig utviklingsprosess

Hovedmålsetningen med dette prosjektet er å øke bevisstheten rundt universell utforming og gjøre det enklere for både utviklere og testere å teste for tilgjengelighet når de utvikler nye tjenester og ny programvare, slik at IKT-løsningene blir mer tilgjengelig for alle, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne.

JusFone – Smarttelefon for alle

Prosjektets hovedmål var å teste konseptet for en smarttelefonen—JusFone— med seniorer og få innspill til den videre utforming av JusFone,  særlig tastaturet, samt bidra til utviklingen av tilgjengelige mobiltelefoner generelt.

 

Aktivitetene omfattet:

Kan blåtann måle reisetiden i trafikken?

Operative sanntidsdata for reisetid i trafikken utarbeides i dag av Statens vegvesen for utvalgte strekninger i Norge. Dataene er basert på kjøretøyregistreringer gjennom AutoPASS-systemet. Dette systemet gir gode data, men det er dyrt både med hensyn til anskaffelse og implementering. Det er derfor ønskelig å undersøke om det finnes rimeligere løsninger som virker tilfredsstillende.Trafikk

Sider

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR