• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Oversikt over NRs prosjekter

Oversikt over NRs prosjekter

For å se på et mindre utvalg av prosjekter innenfor en avdeling eller forskningsområde, kryss av på de aktuelle boksene. Hvis flere bokser avmerkes, vil søket gi prosjekter som tilfredsstiller minst en av de avkryssede boksene i hver av søylene med avkryssede bokser.

Sider

Reliability analysis of reverse vending machines

Pant alt, alltid

TOMRA's reverse vending machines are very reliable. Yet, the machines may on rare occasions stop. In cooperation with NR, TOMRA has investigated the occurrence of these stops using reliability analysis.

Removal of clutter from historical scanned documents

An innovation project led by Lumex A/S and partly financed by the Norwegian Research Council, aims to improve optical character recognition in noisy historical documents. The goal is to develop solutions that will be able to detect, locate and characterize clutter and then apply adapted OCR to regions containing clutter. The clutter can be related to tears, cracks and aging of the paper of the documents, or stamps and annotations that have been deliberately introduced. Ink smears and blobs from the printing process are also frequent.

RevmaRApp - Utvikling av en app for revmatikere

Mobil i bruk

Vedvarende utmattelse er et svært vanlig symptom ved revmatisk sykdom og en rekke andre sykdommer. Det finnes få fullgode tiltak mot vedvarende tretthet, men ofte er det nødvendig med en tverrfaglig tilnærming, hvor aktivitetsregulering kan være et av flere tiltak. 

Risikostyring for ikke-finansielle selskaper

Produksjonsbedrifter er utsatt for mange ulike typer risikofaktorer: Salgsvolumer endrer seg over tid, valutakurser, rentenivå og priser på råvarer og ferdig produkt svinger og energikostnader er volatile. Til sammen kan dette gi store svingninger i resultatregnskap og balanse. Tradisjonelt har bedrifter enten forholdt seg til forventningsverdier for risikofaktorene, og dermed ignorert risikoen, eller man har sett på ”worstcase”-scenarier.

Robust estimering av ekstreme flomhendelser i Norge

Siden vannkraft utgjør om lag 95 %Hønefossen under 20.årsflommen i juli 2007. av kraftproduksjonen i Norge, er ekstremflom en trussel mot vår forsyningssikkerhet. Norges Forskningsråd, Energi Norge og kraftbransjen har derfor gått sammen med forskere fra NVE, NTNU, UiO, Meteorologisk institutt og NR for å komme fram til metoder for bedre flomestimering i Norge.

SAMPOS – Strategies for Seamless Deployment of Mobile Patient Monitoring Systems

The aim of the project is to develop novel design strategies for seamless deployment of mobile patient monitoring systems. We will investigate low cost, low power and robust communication solutions, which are required to provide reliable, stable, and uninterrupted services in different patient networks and systems. We will define the term quality of services for patient confined networks, devices, and systems. The framework shall encapsulate end-to-end optimization strategies and secure transmission of patient sensitive data.

SARMA - Statistical Approaches to Regional Climate Models for Adaptation

Climate change research is associated with various kinds of uncertainty. Some are inherent (e.g. unpredictability from non-linearity of the governing physics), some reflect lack of computing power or precise knowledge (e.g. cloud processes). Some of the uncertainties can be unravelled using systematic sampling and exploration.

SatHavOlje

Oil spill detection in SAR images

Pollution by oil spills in open sea and coastal waters is a major problem due to frequent transport of goods by ships. Many ships dump oil illegally when they think nobody's watching. Monitoring of oil spills from ships is therefore a high priority task.

Sider

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR