• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Oversikt over NRs prosjekter

Oversikt over NRs prosjekter

For å se på et mindre utvalg av prosjekter innenfor en avdeling eller forskningsområde, kryss av på de aktuelle boksene. Hvis flere bokser avmerkes, vil søket gi prosjekter som tilfredsstiller minst en av de avkryssede boksene i hver av søylene med avkryssede bokser.

Sider

Tilgjengelige museer & vitensentre

Målet og motivasjonen med prosjektet var å heve kunnskapen om universell utforming (uu) blant museer, vitensentre og leverandører av museumsinstallasjoner for at alle, særlig personer med nedsatt f

Towards an automated snow property and avalanche mapping system (ASAM)

I mange av Norges fjellregioner utgjør snøskred en stor risiko for reisende med bil eller tog, for skiløpere, turister, og andre som ferdes i fjellet i løpet av vintersesongen. Hvert år treffer snøskred tettbefolkede områder og deler av transportnettverket, noe som fører til skader på bygninger og infrastruktur, og av og til går også liv tapt. Store deler av det norske land ligger langt fra urbane strøk, og det er en utfordring for myndighetene å kartlegge områder hvor det har gått snøskred, og nøyaktig hvor snøskredfaren er stor.

Traffic volume estimation

NR has worked with traffic modeling for several years, supported by various public authorities. One project deals with estimation of the effect of introducing a toll cordon in Oslo, other projects consider estimation of the total traffic volume over a year, based on a few counts during the year. This work has been done for both cars and bikes. As it turns out, estimating the traffic volume of cyclists is more challenging than for cars. This is a result of the larger variation in the counts due to the lower traffic volume of cyclists.

Tram passenger traffic modelling

Tram in OsloPublic transport companies are in need of systems to keep track of their passenger traffic, both for stock scheduling purposes or as a key to share ticket sale revenues in regions offering multiservice means of transport.

Travel time estimation using Bluetooth devices

The Norwegian Public Roads Administration (NPRA) produces real-time travel time data for selected routes in Norway. The data are obtained from detection of vehicles through a highway toll system. This system provides excellent data, but it is expensive. Therefore NPRA considers alternative solutions.

Tropisk skog

Tropical forest monitoring

Recent international initiatives, like GEO-FCT and UN-REDD, aim at reducing deforestation and forest degradation in tropical countries. In order to quantify the yearly deforestation accurately, new remote sensing techniques need to be developed. Also, change-detection systems need to be implemented as operational monitoring systems, in order to stop illegal logging activities.

TropSkogTanz

Tropical forest monitoring in Tanzania

Tropical forest monitoring in Tanzania is challenging due to frequent, partial cloud cover. Also, there are large seasonal variations, due to the rain seasons and dry periods. This means that detecting forest changes simply by classifying two satellite images taken a few years apart, and compute the difference, will not work well in practice.

TuMod - Integrated Turbidite Modelling

A Research Project From The University of Bergen And Norwegian Computing Center

The aim of this project is to develop improved methodologies, algorithms, and tools for modelling deep-water reservoirs. NR and our partners have significant previous experience in developing and utilising tools for modelling shallow marine and continental reservoirs and plan to apply a similar, facies based approach to the modelling of deep marine systems.

Sider

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR