• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Oversikt over NRs prosjekter

Oversikt over NRs prosjekter

For å se på et mindre utvalg av prosjekter innenfor en avdeling eller forskningsområde, kryss av på de aktuelle boksene. Hvis flere bokser avmerkes, vil søket gi prosjekter som tilfredsstiller minst en av de avkryssede boksene i hver av søylene med avkryssede bokser.

Sider

Verdsettelse av forpliktelser for Solvens II

I løpet av de neste par årene skal det innføres et nytt regelverk for forsikringsbransjen i Europa kalt Solvens II. Målet med det nye regelverket er at det skal gi økt beskyttelse for forsikringstakerne, samt at det skal bedre stabiliteten i finansmarkedene.

VHL – Virtuell hjelpemiddellab

Det er  et stort behov for kunnskap samt effektive metoder og verktøy for å oppnå universell utforming av IKT. Universell utforming forutsetter at IKT-løsninger er teknisk tilgjengelig og brukervennlig for flest mulig.

Virtual tolling

CrossroadRoad tolling is typically based on physical tolling stations. In the future, road tolling will probably rely on GPS positioning or more generally so-called GNSS (Global Navigation Satellite Systems).

VisitorEngagement

Prosjektet VisitorEngagement utviklet et innovativt system for observasjon av hva som engasjerer besøkende i vitensentre og museer. Systemet har to hovedkomponenter:

VisitorEngagement

Science centres and museums are meeting places for children, youth, and adults. Visitors can explore math, science, technology, and history through their own activity and together with other visitors. What engages the visitors? Currently, there are no good measures to answer this question. Museums count their visitors. Yet, data collection methods that report what visitors actually do are absent. This is also the case for more advanced methods that tie together the use of installations with the visitors' subjective experience.

Whaling management

WhaleNorway has been hunting minke whales in the North-Eastern Atlantic since the 1920-ies. Today the population counts about 100 000 animals. The Norwegian Computing Center has been involved in the work for improving the management procedures for more than twenty years.

Sider

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR