• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Oversikt over NRs prosjekter

Oversikt over NRs prosjekter

For å se på et mindre utvalg av prosjekter innenfor en avdeling eller forskningsområde, kryss av på de aktuelle boksene. Hvis flere bokser avmerkes, vil søket gi prosjekter som tilfredsstiller minst en av de avkryssede boksene i hver av søylene med avkryssede bokser.

Sider

EuroClim

One of the greatest threats to human beings is climate change. Predictions indicate that our environmental conditions will change with increasing speed in the coming years with one of the most significant changes being a warming of the global climate. However, although there will be warming on the global scale there will be large regional variations in climate that will affect various parts of the world differently.

EUX2010SEC

The overall goal of this research project is to improve both the security level and the security awareness when developing, installing, and using (open source) VoIP/PBX/multimedia solutions.

Extracting information from historical Norwegian census forms

This is part of a larger initiative to establish a historical population register for Norway.  Establishing such a database requires transcription of a large amount of historical records to be able to enter the information in the database. Where possible it is desirable to be able to automate parts of the transcription process for these documents. In this context NR has been working with image based methods to automate extraction of information from historical Norwegian census forms.

EziSmart - Verktøy for mestring og sosial samhandling mellom synshemmede eldre, pårørende og andre

 

Prosjektet er et samarbeid mellom Norges Blindeforbund, Norsk Regnesentral og EziCare Tech AS. Prosjektet har fått tilskudd fra Helsedirektoratet for å prøve ut utstyr og teknologi som skal bidra til å vedlikeholde og styrke eldres muligheter til å opprettholde sitt sosiale nettverk. Det skal mobilisere unge, eldre og pårørende, ved for eksempel å legge til rette for samhandling mellom generasjoner.

Fault Seal modeling

Fault seal parameters are used to model the fluid flow through faults. This is done by calculating a fault seal parameter based on the lithologies next to the fault. This fault seal parameter is then used to model fault zone permeability and fault transmissibility multipliers which are used in the flow simulation.

The Havana software has supported modeling of fault zone permeability both for seismic and subseismic faults since the 1990's.

FaultFacies

In this project funded by the Norwegian Research Council we have cooperated with CIPR at the University of Bergen on developing a concept for 3D modeling of the fault zone.

Forbedret verdiestimering av boliger

Eiendomsverdi AS har utviklet en algoritme som automatisk estimerer markedsverdien til en bolig, uten at man trenger å være tilstede i den aktuelle boligen. Algoritmen baserer seg på egenskaper ved boligen, som størrelse og boligtype, tidligere salgspris av boligen, samt salgspriser for lignende boliger i nærheten. Eiendomsverdis system benyttes for eksempel av banken ved refinansiering av og lånetilsagn for en bolig, og kan være en god pekepinn for takstmenn og meglere når en bolig skal selges.

Forest health

In forest pathology studies, the traditional emphasis has been the many pathologies that affect different tree species. In the 1980's, this paradigm changed as a result of acid rain and its effects on forests on a global scale.

For the first time we witnessed that pollution from human activities had not only a local effect, but actually produced effects on national and international scales.

FutureID – Shaping the future of electronic identity

The FutureID project builds a comprehensive, flexible, privacy-aware and ubiquitously usable identity management infrastructure for Europe, which integrates existing eID technology and trust infrastructures, emerging federated identity management services and modern credential technologies to provide a user-centric system for the trustworthy and accountable management of identity claims. The FutureID infrastructure will provide great benefits to all stakeholders involved in the eID value chain.

Sider

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR