• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Oversikt over NRs prosjekter

Oversikt over NRs prosjekter

For å se på et mindre utvalg av prosjekter innenfor en avdeling eller forskningsområde, kryss av på de aktuelle boksene. Hvis flere bokser avmerkes, vil søket gi prosjekter som tilfredsstiller minst en av de avkryssede boksene i hver av søylene med avkryssede bokser.

Sider

HighTrustWallet

The objective of the project is to build a framework for mobile wallets that provides the security levels QAA1-4 in a TSM architecture supporting the use of e-Identity cards on the mobile phone.

HPR – The Norwegian Historical Population Register

HPR is a register of the Norwegian population and all resident places. HPR consists of an open register at http://histreg.no, focusing on diseased persons and a closed database until the Central Population Register from 1964.  We expect the open database will have a good coverage back to 1800 and also contain some data back to the 17th century.

Impact of Realistic Geologic Models on Simulation of CO₂storage (IGEMS)

The aim of the project was to show that geologically realistic models are of great importance in order to forecast realistic CO2 migration.

In the project we have studied how top surface morphology influences the CO2 storage capacity. Alternative top-surface morphologies are created stochastically by combining different stratigraphic scenarios with different structural scenarios.

IoTSec - Security in IoT for Smart Grids

The main goal of IoTSec is a reliable and efficient, uninterrupted power network with dynamic configuration of system and security properties. It addresses the needs of businesses and end users of additional IoT services by exploring use cases for value-added services.

ITS - Integrasjon av Tilgjengelighetstesting i en Smidig utviklingsprosess

Hovedmålsetningen med dette prosjektet er å øke bevisstheten rundt universell utforming og gjøre det enklere for både utviklere og testere å teste for tilgjengelighet når de utvikler nye tjenester og ny programvare, slik at IKT-løsningene blir mer tilgjengelig for alle, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne.

Sider

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR