• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Oversikt over NRs prosjekter

Oversikt over NRs prosjekter

For å se på et mindre utvalg av prosjekter innenfor en avdeling eller forskningsområde, kryss av på de aktuelle boksene. Hvis flere bokser avmerkes, vil søket gi prosjekter som tilfredsstiller minst en av de avkryssede boksene i hver av søylene med avkryssede bokser.

Sider

Kopieringsundersøkelse for kommunesektoren

Hensikten med arbeidet var å kartlegge kopiering blant alle ansatte i kommunesektoren, med unntak av utdanningssektoren, som grunnlag for fordeling av midler mellom rettighetshavsgrupper som Kopinor representerer. Arbeidet er gjort i samarbeid med TNS Gallup. TNS Gallup har gjennomført spørreundersøkelsen blant ansatte i kommunene, mens NR har analysert dataene fra spørreundersøkelsen.Illustration of questions from a survey

Lettlest

Formålet med prosjektet er å bidra til å gjøre NAVs brukerrettede informasjon enklere å lese og forstå.

Utgangspunktet for prosjektet er at det er en betydelig andel av NAVs brukere som har behov for lettleste tekster. Vi vet fra undersøkelser at anslagsvis 15-20% av den norske, voksne befolkningen har problemer med å lese vanlige tekster, for eksempel avisartikler, eller med å forstå selvangivelsen.

Life cycle of reusable bottles

Pant alt. Alltid.Norsk Resirk operates the refundable deposit scheme for cans and non-refillable plastic bottles in Norway. Recycling reduces the amount of new oil and primary aluminium being used.

Local update of object models

When a facies realization from an object model has been generated there might be many reasons to not simulate a new realization from scratch when new well information arises. A lot of effort might have been put into history matching, giving a realization with realistic reservoir behaviour and production data. When new well information is given this realization does not condition all the wells correctly anymore. The new well data can be new wells that are drilled, changes in the location or logs in existing wells or new specification of coupling between wells.

LongRec – Records Management over Decades

The primary goal of LongRec joint-industry project was the Persistent, Reliable and Trustworthy Long-Term Archival of Digital Documents, with Emphasis on Availability and Use of Documents. The particular problems addressed by the LongRec project typically emerge when document lifetime exceeds 20 years, and LongRec imposes no upper limit on the lifetime.

Manneråk +5 – Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006

Formålet med prosjektet var å vurdere situasjonen for funksjonshemmede fem år etter NOU 2001:22 Fra bruker til borger, vurdere effekt av tiltak på området, samt å foreslå nye tiltak. Rapporter, undersøkelser og litteratur ble gjennomgått, og det ble utført intervjuer og referansegruppemøter. Dette resulterte i Delrapport IKT i utredningen "Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006".

MARIAGE – Making Rich Media Accessable for Generations

The MARIAGE project aimed at the development of principles, frameworks and demonstrators for life-time media albums. Media types of interest were photographs, videos, music and software-based media such as web pages, flash films, and computer games. We focused on the 'prosumer' type of user, a person who is producing and consuming media objects. MARIAGE dealt with long-term availability of execution environments, with media format availability in a life-time perspective, with metadata management, and with interoperability between the media album platforms that prosumers use.

Markov mesh models for patterns on multiple grids

When modeling oil- and gas-reservoirs one defines a 3D grid and fills this grid with sand and shale. The patterns formed by the porous and permeable sand and the impenetrable shale, determines the flow properties of the reservoir. It is necessary to take into account statistical uncertainty and study the flow properties from a probabilistic point of view. Markov mesh models constitute one methodology for doing this. The starting point is a 3D training image. The model analyses and stores information about the training image’s patterns and then simulations are done from this model.

Sider

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR