• Bokmål
  • English

Nettstedskart

CO2-lagring

CO2-lagring

Lagring av CO2 i undergrunnsreservoarer er en viktig måte å redusere utslipp av menneskapt CO2 til atmosfæren. Vi ser på teknikker for å optimalisere lagringsprosessen og på måter å overvåke hvordan CO2 forflytter seg og lagres i reservoarene. Til dette bruker vi statistiske modeller for å beskrive flater og petrofysiske egenskaper for å modellere form og egenskaper til reservoarene.

Utvalgte prosjekter

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR