• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Siste nyheter fra prosjektene

Siste nyheter fra prosjektene

Norsk Regnesentral har vurdert tilgjengelighetsgraden av installasjoner på Oslo Vitensenter og oppsummerte lærdommen fra dette prosjektet for tilgjengelighet av taktile, interaktive dingser på Meetup i går.
Onsdag, mars 6, 2019 - 09:56
Norsk Regnesentral har publisert rapporten som undersøker tilgjengeligheten av installasjonene på Oslo Vitensenter. Rapporten er offentlig tilgjengelig under "Publikasjoner" på prosjektsiden.
Onsdag, januar 30, 2019 - 14:06
Prosjektet "Gode skrifttyper på skjerm" er nå sluttført og rapporten offentliggjort.  Rapporten oppsummerer relatert arbeid vedrørende hva som utgjør gode skrift-typer på skjerm. Det er lagt vekt på hvilke de mest utbredte skrifttypene er, på mangfoldet i jungelen med ulike skjermtyper og bruksområder, samt personer med redusert synsfunksjon. Arbeidet inneholder også anbefalinger for fremtidig arbeid.   Det finnes ikke noen fasit for hva som er gode skrifttyper. Kontekst og funksjonsevne har mye å si for resultatet, og området har potensial til videre utvikling gjennom bruk av mer moderne verktøy, mer korrekte metoder, og involvering av flere individer med et bredt spekter i synsevne. Også analysearbeidet kan med fordel forbedres i henhold til hvilke generelle konklusjoner en kan trekke ut fra funnene.
Torsdag, januar 24, 2019 - 11:18
NR hadde lovet at alle som var med i brukerutprøvingen i UU-avkastninger-prosjektet, skulle delta i trekningen av et nettbrett. Den heldige vinneren er nå funnet. Se egen nyhetssak.
Torsdag, januar 24, 2019 - 11:08
Vi ønsker å måle opplevelsen ved bruk av ulike nettløsninger, og til dette formålet trenger vi din hjelp! Har du en funksjonsnedsettelse og er over 18 år, ber vi deg om å lese invitasjon til å delta i brukertesting og å ta kontakt med oss. Deltagere får selvsagt kompensasjon for tidsbruk.
Mandag, oktober 15, 2018 - 14:56
Sluttrapporten i Lettlest-prosjektet er nå tilgjengelig. Hovedkonklusjonene er at informasjonen bør være mest mulig universelt utformet, uten å måtte ty til spesialtilpasninger til ulike brukergrupper. Det bør skilles klarere mellom basisinformasjon, som består av det aller viktigste man vil formidle på en enkel og konsis måte, og mer utdypende og forklarende informasjon. 
Mandag, oktober 1, 2018 - 09:52
Dette er spørsmålet vi har undersøkt i Skjermkontrast-prosjektet. Fra rapporten:  I grunn og bunn dreier alt seg om problemstillingen hvordan man mest mulig objektivt kan måle kontrastinntrykket «folk flest» har med en gitt skjerm. Som denne rapporten viser, er dette en forholdsvis innviklet affære på grunn av kompleksiteten av synsfunksjonen, brukernes diversitet, bredden på anvendelsesområdene og spennvidden av de ulike faktorene som påvirker sluttresultatet. Vi mener skjermens egenskaper og motstandsdyktighet mot refleksjoner bør inngå i en kontrastmåling. Dette for å tilrettelegge for rettferdige sammenligninger av skjermer. I tillegg bør målingen fange opp faktorene forårsaket av utplassering, omgivelsene og andre, overveiende subjektive faktorer. Vi har beskrevet en metode bestående av to objektive målinger og en brukerevaluering. Alt i alt er denne tilnærmingen forholdsvis ressurskrevende og kostbar med dagens teknologi. Til gjengjeld vil den gi et bedre resultat enn én enkel måling. Det er også en fordel at brukeropplevelsen gjenspeiles i høyere grad i målingene enn det som hittil har vært tilfellet. Last ned den detaljerte rapporten.
Mandag, mars 5, 2018 - 14:30
Har du en eller flere eksempler på at kontrasten på en skjerm er for dårlig? Det finnes et nettsted som er dedikert til dette temaet: uleselig.no. Og en Facebook-gruppe. Der kan du tipse andre om dårlig kontrast. Eller ta et bilde og sende det inn. Da får problemet mer oppmerksomhet. Synliggjøring er bra som et første steg på veien til forbedringer.
Fredag, januar 12, 2018 - 09:39
NR has signed a contract with Historic Environment Scotland to perform a proof of concept study.  The project seeks to develop heavily automated analysis of digital topographic data to extract archaeological information and to expedite the creation of national-scaled mapping. Drawing on developments in computer vision, this has the potential to fundamentally recast the capacity of archaeological prospection and survey to cover large areas and deal with mass data, breaking a dependency on human resource. Without such developments the potential of the vast amount of archaeological information embedded in large topographic and image-based datasets cannot be realised to inform our knowledge and understanding of Scotland’s Historic Environment. A heavily automated computational approach and the increasing availability of large datasets put the creation of systematic national-scaled archaeological mapping of Scotland within reach. This proof of concept project will run an assessment of existing developments in a Norwegian case study against digital topographic data for Arran, providing outputs that can be assessed for their applicability at a national scale.     Above: roundhouses. Above: shielings. Below: small cairns.
Onsdag, november 1, 2017 - 22:55
@page { margin: 20mm } p { margin-bottom: 2.47mm; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2 } Det har blitt utviklet en prototype innen naturfag for ungdomstrinnet som er særskilt innrettet mot elever med dysleksi eller andre typer lese- og skrivevansker. Prototypen ble evaluert våren 2016. Evalueringen omfattet 11 elever i alderen 13 og 17 som brukte innholdet som var laget for prosjektet. Elevene ble rekruttert gjennom DysleksiNorge, som også er partner i prosjektet. Utprøvingen ble gjennomført hjemme hos elevene, på ulike steder spredt over hele Østlandet. Alle elevene hadde dysleksi eller andre funksjonsnedsettelser når det gjelder lesing, Vi brukte blikksporingsverktøy og delte gruppen inn i to: Den ene gruppen fikk innholdet lest opp, den andre gruppen fikk ikke lest opp (måtte lese selv uten lydstøtte). Nesten alle elevene likte meget godt at tekstene ble lest opp for dem, som et supplement til egen lesning. Deltakerne ble også spurt om en alternativ, gamification-inspirert feedback-variant til quiz som allerede finnes, og de likte alle den nye bedre. Evalueringen ga anbefalinger for videre arbeid med å videreutvikle verktøyet mYouTime samt design av pedagogisk innhold og virkemidler i en mobilkontekst. Utprøvingen ga også nyttige forskningsmetodiske erfaringer med bruk av blikksporingsverktøy ved mobilbruk. Samlet ga den første evalueringsrunden viktig ny kunnskap som la et godt grunnlag for videre arbeid med pilotene i prosjektet.
Tirsdag, januar 16, 2018 - 12:01
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR