• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Siste nyheter fra prosjektene

Siste nyheter fra prosjektene

Funnene fra prosjektet fortsetter å fange journalistenes oppmerksomhet, denne gangen på velferd.no. Nettstedet er en del av nyhetskanalen Dagens Perspektiv. Faksimile: velferd.no
Onsdag, februar 5, 2020 - 22:51
En tidligere arbeidstaker med nedsatt syn står frem i en artikkel på forskning.no og forteller om ulike utfordringer med teknologi i arbeidshverdagen.
Mandag, januar 20, 2020 - 15:50
Den 14. oktober uttalte Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon om undersøkelsen i ALerT i Aftenposten. Han la vekt på at folk må lese hva de samtykker til. Det er også positivt at mange sier at de har endret personverninnstillingene i nettleser eller en app på mobilen. Digitaliseringsminister Nikolai Astrup sier til Afteposten den 15. oktober at det er skremmende at 1 av 4 i forskningsprosjektet sier ja til å dele persondata og gi fra seg personopplysninger til Facebook. I de nye læreplanene i skolen er derfor digital dømmekraft viktig. Aftenposten laget en faktaboks om ALerT-eksperimentet den 15. oktober. 
Tirsdag, oktober 29, 2019 - 11:51
Till Halbach ved Norsk Regnesentral var i dag i Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å presentere funn fra en undersøkelse om IKT i synshemmedes arbeidsliv. Tallene viser at for mange er IKT-løsningene hverken til støtte eller til hjelp, men snarere en barriere og hindring. "Det er fint å kunne forske på noe som er så matnyttig som dette, og ikke minst formidle det til de som kan ta dette videre", sier Halbach, som var sammen med representanter for Norges Blindeforbund, Sverre Fuglerud, Stian Innerdal og Kristin Kjæret.   Bilde: Kristin Kjæret, Norges Blindeforbund
Onsdag, oktober 16, 2019 - 15:36
Det var rundt 140 fremmøte, inkludert to stortingsrepresentanter, på konferanse i regi av Norges blindeforbund på Gardermoen forrige uke. Seniorforsker Till Halbach presenterte funn fra spørreundersøkelsen om synshemmedes arbeidsliv. Det kom frem at svært mange møter barrierer daglig, og det er også mange som derfor har sett seg nødt til å gå ned i stillingsandel eller slutte helt. Tallene publiseres i rapport-form om noen uker.   Bilde: Hilde Greve Mo, Norges Blindeforbund
Torsdag, oktober 10, 2019 - 13:29
Den 19. september arrangerer Norges blindeforbund en konferanse om IKT i arbeidsliv og psykisk helse. Der vil Till Halbach presentere første funn fra spørreundersøkelsen om IKT i synshemmedes arbeidshverdag.
Tirsdag, september 17, 2019 - 15:29
Norsk Regnesentral har vurdert tilgjengelighetsgraden av installasjoner på Oslo Vitensenter og oppsummerte lærdommen fra dette prosjektet for tilgjengelighet av taktile, interaktive dingser på Meetup i går.
Onsdag, mars 6, 2019 - 09:56
Norsk Regnesentral har publisert rapporten som undersøker tilgjengeligheten av installasjonene på Oslo Vitensenter. Rapporten er offentlig tilgjengelig under "Publikasjoner" på prosjektsiden.
Onsdag, januar 30, 2019 - 14:06
Prosjektet "Gode skrifttyper på skjerm" er nå sluttført og rapporten offentliggjort.  Rapporten oppsummerer relatert arbeid vedrørende hva som utgjør gode skrift-typer på skjerm. Det er lagt vekt på hvilke de mest utbredte skrifttypene er, på mangfoldet i jungelen med ulike skjermtyper og bruksområder, samt personer med redusert synsfunksjon. Arbeidet inneholder også anbefalinger for fremtidig arbeid.   Det finnes ikke noen fasit for hva som er gode skrifttyper. Kontekst og funksjonsevne har mye å si for resultatet, og området har potensial til videre utvikling gjennom bruk av mer moderne verktøy, mer korrekte metoder, og involvering av flere individer med et bredt spekter i synsevne. Også analysearbeidet kan med fordel forbedres i henhold til hvilke generelle konklusjoner en kan trekke ut fra funnene.
Torsdag, januar 24, 2019 - 11:18
NR hadde lovet at alle som var med i brukerutprøvingen i UU-avkastninger-prosjektet, skulle delta i trekningen av et nettbrett. Den heldige vinneren er nå funnet. Se egen nyhetssak.
Torsdag, januar 24, 2019 - 11:08
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR