• Bokmål
 • English

Nettstedskart

Ledige stillinger innen IKT

Ledige stillinger innen IKT

 

SOMMERJOBB 2020 for IT-studenter -
2-3 stillinger som forskningsassistent

 
Norsk Regnesentral ser på deg som er student som en viktig fremtidig ressurs, og vil gjerne bli kjent med deg allerede i studietiden. Gjennom en sommerjobb hos oss får du en unik mulighet til å se hvordan vi jobber her ved NR, og samtidig knytte langsiktige kontakter.
 
Ved Norsk Regnesentral har vi ca. 15 forskere som jobber med cybersikkerhet, universell utforming, e-inkludering og smarte sensorer. Vi har nå ledig sommerjobber ved vår forskningsavdeling DART (Anvendt forskning i IKT).
 
Vi tilbyr inntil 3 sommerjobber til studenter med:
 • Motivasjon og lyst til å jobbe med utfordrende, anvendte problemstillinger
 • 3 eller 4 års relevante universitetsstudier
 • Faglig sterke resultater
 • Programmeringskompetanse i f.eks. Java, Python, Javascript, CSS eller C++
 
Vi ønsker sommerstudenter som har interesser innen ett eller flere av følgende tema:
 • Universell utforming og tilgjengelighetstesting
 • Virtuelle maskiner og semantikk
 • Informasjonssikkerhet og personvern
 • Risikomodellering og analyse
 • Roboter og sensorer i anvendelser
 • Augmented / virtuell virkelighet og opplæring
 

Engasjementet er på 6 uker, 4 uker fra medio juni 2020 og 2 uker i månedsskiftet juli/august. Andre tidspunkter kan også være mulig. Arbeidsoppgavene avhenger av aktuell oppdragsaktivitet i sommer. Dere vil bli fulgt opp av våre mest erfarne forskere og få et realistisk innblikk i hvordan det er å jobbe på et forskningsinstitutt.

 
Norsk Regnesentral holder til ved Blindern i Oslo. For nærmere informasjon om stillingene, kontakt assisterende forskningssjef Wolfgang Leister, Wolfgang.Leister@nr.no (smarte sensorer), sjefsforsker Kristin S. Fuglerud, Kristin.Skeide.fuglerud@nr.no (universell utforming), eller sjefsforsker Bjarte M. Østvold, bjarte@nr.no (cybersikkerhet).
 
Søknad med cv, karakterutskrifter (også fra videregående) og evt. attester sendes HR-kontoret som én pdf-fil til human.resources@nr.no innen 1. februar 2020.
 
Merk søknaden "IT-sommerjobb".
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR