• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Ledige stillinger ved Norsk Regnesentral (NR)

Ledige stillinger ved Norsk Regnesentral (NR)

 

Personvern

2 PhD-stillinger

 

 

Regnskapssjef

Søknader behandles fortløpende

 

2 faste forskerstillinger innen IKT

Søknadsfrist: 19. januar 2020

 

Driftsutvikler IT

Søknadsfrist: 1. februar 2020

 

Matematikere / statistikere:

Sommerjobb som forskningsassistent i SAND og SAMBA

Søknadsfrist: 1. februar 2020

 

IKT:

Sommerjobb som forskningsassistent i DART

Søknadsfrist: 1. februar 2020

 

 

 


Norsk Regnesentral (NR) er et ledende forskningsinstitutt innen anvendelser av statistisk-matematisk modellering og IKT. Instituttets 85 ansatte arbeider med anvendt forskning på oppdrag for næringsliv og offentlig sektor i Norge og internasjonalt. Vi skaper forskningsresultater som brukes og synes.

Stillinger i DART

Kontakt forskningssjef Åsmund Skomedal for eventuelle stillinger i  DART, tlf: +47 2285 2606.

Stillinger i SAMBA

Kontakt forskningssjef André Teigland for eventuelle stillinger i SAMBA, tlf: +47 2285 2675.

For stillinger i jordobservasjon kontakt seksjonsleder Rune Solberg, tlf: +47 2285 2692.

Stillinger i SAND

Kontakt forskningssjef Petter Abrahamsen, for eventuelle stillinger i SAND, tlf: +47 2285 2640.

Det er likevel mulig å sende en søknad til HR-kontoret for å få en vurdering. En skriftlig søknad med CV og kopi av alle vitnemål, fortrinnsvis i én pd-fil, sendes HR-kontoret.

 

 

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR