• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Tidligere arrangement

Tidligere arrangement

1-dagskurs: Introduksjon til R – verktøy for statistisk analyse

 

R er et statistikkverktøy og programmeringsspråk som har blitt svært populært de siste årene. Dette kurset gir en innføring i R med tanke på å utføre statistiske beregninger. Eksempler og oppgaver vil bli utført i RStudio. Målet er at du skal kunne utføre enkle og noen avanserte analyser av datasett. Kurset passer for deltagere som ønsker å komme i gang med å bruke R. Det egner seg godt for deltagere på Statistisk metode på 360 minutter – fra det enkle til det avanserte som ønsker å få litt praktisk erfaring med dataanalyse.

Kursdeltagere må ha med egen pc med R og RStudio ferdig installert. 

Kontaktperson og kursholder: Hanne Rognebakke (tlf: 22 85 26 63, epost: hanne.rognebakke@nr.no)

1-dagskurs: Statistisk metode på 360 minutter – fra det enkle til det avanserte

 

Dette kurset gir en innføring i bruk av statistiske metoder for analyse og modellering. Målsetningen er å gi deg basiskunnskaper som vil gjøre deg i stand til å utføre enkle analyser og å forstå analyser utført av andre. Kurset egner seg godt som et oppfriskningskurs for deg som har hatt statistikkurs tidligere, for eksempel som en del av siviløkonom- eller sivilingeniørutdannelsen.

Kurset tar for seg følgende temaer: dataanalyse, modellering og usikkerhet, sammenhenger, regresjon, predikasjon og avanserte metoder.

4-dagskurs: Geostatistikk og avansert geomodellering

Kurset tar sikte på å øke forståelsen av anvendt geostatistikk og fokusere på begreper og metoder som er viktige for modellering av heterogenitet og usikkerhet i reservoarmodeller. Det legges vekt på arbeidsprosesser for 3D reservoarmodellering i stedet for matematikk og algoritmer. Fremgangsmåter for modellering av geologiske facies-modeller og kontinuerlige parametere slik som permeabilitet er dekket. Kurset er i stor grad basert på praktiske øvelser.

Dette er et kurs vi arrangerer årlig for Equinor, men andre interesserte kan også melde seg på.

Vi kan også lage et kortere kurs for firmaet ditt hvis 4 dager er for lang tid.

Les mer

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR