• Bokmål
 • English

Nettstedskart

SAND

SAND

Statistisk Analyse av Naturressurs Data - SAND

SAND ble etablert i 1984, og er en betydelig internasjonal bidragsyter til forskning og tjenester innen reservoarbeskrivelse, stokastisk modellering og geostatistikk for oljeindustrien. Vårt primære mål er å bruke statistiske metoder for å redusere og kvantifisere risiko og usikkerhet. Hovedområdet er stokastisk modellering av geologi i petroleumsreservoarer inkludert oppskalering og historie matching. Vi har også en betydelig aktivitet på alle typer risikokvantifisering, primært innen energisektoren.

Ansatte har bakgrunn i statistikk, matematikk, fysikk, numerisk analyse og informatikk. For å sikre at vi jobber med interessante og relevante problemstillinger for petroleumsindustrien, har vi nært samarbeid med fagfolk innen geo-vitenskap når dette er relevant for prosjektet. De fleste prosjektene er finansiert av oljeselskaper, programvareleverandører innen oljeindustrien og forskningsprosjekter sponset av EU-kommisjonen og Norges forskningsråd.

Forskningsområder


Siste 5 vitenskapelige artikler

  Helgebostad, Kristian; Landrø, Martin; Vinje, Vetle; Nilsen, Carl-Inge Colombo. Estimating source signatures from source-over-spread marine seismic data. Geophysics (ISSN 0016-8033). 83 pp P53. 2018.

  Abrahamsen, Petter; Kvernelv, Vegard Berg; Barker, Daniel Martin L. Simulation of Gaussian Random Fields Using the Fast Fourier Transform (FFT). In: ECMOR XVI - 16th European Conference on the Mathematics of Oil Recovery, 3–6 September 2018, Barcelona, Spain. (ISBN 978-94-6282-260-3). doi: 10.3997/2214-4609.201802134. 2018.

  Lilleborge, Marie; Hofvind, Solveig; Sebuødegård, Sofie; Hauge, Ragnar. Optimizing performance of BreastScreen Norway using value of information in graphical models. Statistics in Medicine (ISSN 0277-6715). 37(9) pp 1531-1549. doi: 10.1002/sim.7601. 2018.

  Hauge, Ragnar; Vigsnes, Maria; Fjellvoll, Bjørn; Vevle, Markus Lund; Skorstad, Arne. Object-Based Modeling with Dense Well Data. Quantitative Geology and Geostatistics (ISSN 0924-1973). 19 pp 557-572. doi: 10.1007/978-3-319-46819-8_37. 2017.

  Olsen, Håvard Goodwin; Hermansen, Gudmund Horn. Recent Advancements to Nonparametric Modeling of Interactions Between Reservoir Parameters. Quantitative Geology and Geostatistics (ISSN 0924-1973). 19 pp 653-669. doi: 10.1007/978-3-319-46819-8_44. 2017.

Publikasjoner i 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, tidligere år
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR