• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Archived publication

Archived publication

Statistiske metoder for tildelingssystem av blader ved Bladcentralen

Storvik, Bård; Aldrin, Magne; Langaas, Mette

February 01, 1999

SAMBA

  • Filename: 2865/Storvik_-_Statistiske_metoder_for_tildelingssystem_av_blader.pdf
  • Areas:
  • Keywords: Generaliserte additive modeller, nevrale nett, optimal leveranse, reduser rang regresjon
  • Page(s): 11
  • Name and number of project:
  • Title: Statistiske metoder for tildelingssystem av blader ved Bladcentralen
  • Author(s): Storvik, Bård; Aldrin, Magne; Langaas, Mette
  • Report number: SAMBA/04/99
  • Published date: February 01, 1999

 

For more information please search using the search box in the top right corner.

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR