• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Archived publication

Archived publication

Effekt av salting på svevestøv. En analyse basert på data fra vintrene 2001/2002 og 2002/2003

Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir; Aldrin, Magne

September 01, 2003

SAMBA

  • Filename: 3782/Steinbakk_-_Effekt_av_salting_p_svevest_v._En_analyse_basert.pdf
  • Areas:
  • Keywords:
  • Page(s): 61
  • Name and number of project:
  • Title: Effekt av salting på svevestøv. En analyse basert på data fra vintrene 2001/2002 og 2002/2003
  • Author(s): Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir; Aldrin, Magne
  • Report number: SAMBA/19/2003
  • Published date: September 01, 2003

 

For more information please search using the search box in the top right corner.

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR