• Bokmål
 • English

Sitemap

Archived publication

Archived publication

IKT for et inkluderende arbeidsliv: Resultater fra test og evaluering av to IKT-verkøy

Fuglerud, Kristin Skeide

November 15, 2005

DART

 • Filename: 4232/Fuglerud_-_IKT_for_et_inkluderende_arbeidsliv_Resultater_fra.pdf
 • Target groups:
 • Areas:
 • Keywords: Inkludering, tilgjengelighet, brukergrensesnitt, digital kompetanse, lese- og skriveferdigher
 • Page(s): 28
 • Name and number of project: IKT-Arbeidsliv
 • Title: IKT for et inkluderende arbeidsliv: Resultater fra test og evaluering av to IKT-verkøy
 • Author(s): Fuglerud, Kristin Skeide
 • ISBN: ISBN-13: 978-82-53-90517-4, ISBN-10: 82-539-0517-3
 • Report number: 1009
 • Published date: November 15, 2005
 • URL: http://publications.nr.no/4232/Fuglerud_-_IKT_for_et_inkluderende_arbeidsliv_Resultater_fra.pdf

 

For more information please search using the search box in the top right corner.

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR