• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Archived publication

Archived publication

Strategi- og samarbeidslæring; utprøving og spredning. Evaluering av et samarbeidsprosjekt

Solheim, Ivar

March 17, 2006

DART

  • Filename: 4297/Solheim_-_Strategi-_og_samarbeidsl_ring_utpr_ving_og_spredn.pdf
  • Areas: arbeidslivspedagogikk
  • Keywords: læringsstrategier, samarbeidslæring, lese- og skrivesvake i arbeidslivet
  • Page(s): 38
  • Name and number of project: 34009
  • Title: Strategi- og samarbeidslæring; utprøving og spredning. Evaluering av et samarbeidsprosjekt
  • Author(s): Solheim, Ivar
  • Report number: 02/06
  • Published date: March 17, 2006

 

For more information please search using the search box in the top right corner.

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR