• Bokmål
  • English

Sitemap

Archived publication

Archived publication

Forprosjekt: Kriterier for godkjenning av bruk av SAKS-tiltak i det norske kraftmarkedet

Løland, Anders

October 30, 2007

SAMBA

  • Filename: 4564/L_land_-_Forprosjekt_Kriterier_for_godkjenning_av_bruk_av.pdf
  • Areas: Offentlig forvaltning
  • Keywords: Rasjonering, forbruk, produksjon, import, sannsynlighet, forventning
  • Page(s): 19
  • Name and number of project: ForSAKS 220349
  • Title: Forprosjekt: Kriterier for godkjenning av bruk av SAKS-tiltak i det norske kraftmarkedet
  • Author(s): Løland, Anders
  • Report number: SAMBA/35/07
  • Published date: October 30, 2007

 

For more information please search using the search box in the top right corner.

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR