• Bokmål
  • English

Sitemap

Archived publication

Archived publication

Etikk og personvern ved brukerinvolvering i utvikling av universelt utformede løsninger. Retningslinjer for e-Me prosjektet

Fuglerud, Kristin Skeide

December 13, 2010

DART

  • Filename: 5475/Kristin_S._Fuglerud_-_Etikk_og_personvern_ved_brukerinvolvering_i_utvikl.pdf
  • Areas: e-Inkludering
  • Keywords: etikk, brukerundersøkelse, sikkerhet, brukervennlighet, tilgjengelighet
  • Page(s): 20
  • Name and number of project: e-Me
  • Title: Etikk og personvern ved brukerinvolvering i utvikling av universelt utformede løsninger. Retningslinjer for e-Me prosjektet
  • Author(s): Fuglerud, Kristin Skeide
  • Report number: DART/12/2010
  • Published date: December 13, 2010

 

For more information please search using the search box in the top right corner.

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR